Ürünlerinizde uygunluk ve sürdürülebilirlik

TASARIM FAALİYETLERİNİZ VE ÜRÜNLERİNİZİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİ ANLAYIN

Zorluklar
  • Ürün tasarımı ve malzeme seçim kararlarınızda kolay ve etkin uygunluk doğrulaması
  • Anında alternatif malzemeler bularak yönetmeliklere uygun, kalite ve tedarik sorunlarının hızlıca çözümlenmesi
  • Küresel pazarlarda ürünlerin uygunluk durumu için engellerin ve fırsatların belirlenmesi
  • Kurumsal beyanname imzasını kontrol ve yönetme için uygunluk uzmanlarının desteklenmesi

Çözüm: Total Materia Green Line

  • Tasarım sürecinde değerlendirilmesi gereken bir kısıtlama olan uygunluk sağlaması
  • Sürdürülebilirlik hedeflerine destek sağlamak için tasarım kararlarında uygunluk doğrulaması
  • İlk seferde doğru kararlar vererek kurumsal olarak uygunluğu destekleyin
core
Uygunluk / Compliance

300’den fazla yasal düzenlemeye göre malzeme ve içerik maddeleri uygunluk durumu

Uygunluk Değerlendiricisi (Compliance Assessor)

Yüzlerce malzeme için aynı anda çoklu yasal düzenleme değerlendirmeleri

Malzeme Listesi Değerlendiricisi (BoM Assessor)

Tam Malzeme Listesini değerlendirin, alternatiflerini bulun, değerlendirmeleri kaydedin

LCA (Life Cycle Assessment)

Ürün ve süreçleri çevresel etkilerine göre karşılaştırma metodolojisi

Uygunluk Konsolu (Compliance Console)

Listeleri, değerlendirmeleri, raporları kaydedin, yasal yönetmelik ve SDS değişikliklerine karşı güncel değişiklik bildirimleri alın

Faydalar

En baştan güncel verilere dayalı uygunluk ve sürdürülebilirlik kararları
Mevcut en büyük malzeme veritabanından bulun ve tam doğru alternatifiyle değiştirin
Uluslararası uygunluk, global büyümeyi destekler