Enviro, binlerce metal ve metaldışı malzeme için korozyon verisi, ışınlama, ayrışma ve yaşlanma bilgisi sağlayan ek bir veri modülüdür.

Temel malzeme veri tabanları Total Metals ve PolyPLUS ile uyum içinde olan Enviro, farklı çevresel etkiler altında malzeme davranışlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak malzeme uygulama kararlarının alınmasına yardımcı olur.

Zorluklar
  • Kullanımdaki riskler ve potansiyel felaketle sonuçlanan kusurlar
  • Dış etkenlerden kaynaklanan bir dizi etki altında ürün ömrünü tahmin etmek
  • Ürünün kullanım ömrü boyunca sürekli artan kalite ve performans sorunları
  • Tam ve eksiksiz malzeme seçim kararlarına yardımcı olarak yenilikçiliği desteklemek

Çözüm: Total Materia - Enviro

Enviro, Total Materia’nın tam entegre platformunda sağlanan bilgilere daha fazla genişlik ve derinlik sağlayan dört ek veri kümesine odaklanmaktadır. Korozyon, hava koşullarına dayanıklılık, ışınlama ve farklı türden yaşlanma etkilerini kapsayan Enviro, pazarda daha kaliteli ve uzun ömürlü ürünler tasarlamak, üretmek ve satmak için önemli bir bilgi kaynağı sağlar.

tracker
solution img
BİNLERCE MALZEME İÇİN KOROZYON VERİLERİ

Asitli ve sulu ortamlarda, çeşitli sıcaklık koşullarında malzeme korozyon oranları ve korozyon direnci hakkında bilgi sağlar. Medya, sıcaklık, maruz kalma süresi ve korozyon tipi dahil sizin için en uygun koşulu seçmek için sezgisel bir filtre kullanarak belirli bir malzeme için doğrudan bilgiye ulaşın.

solution img
HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLILIK VE ÇEVRESEL ETKİLERE MARUZ KALMA BİLGİLERİ

Tipik olarak polimerler ile ilişkili, hava koşullarına karşı dayanıklılık bilgisi, güneş, nem, ısı, kirleticiler, tuzlu su ve hatta binlerce malzeme için mikrobiyal saldırı ve önemli maruz kalma bilgileri sağlar. Kimyasal işlem değişikliklerini, malzeme özelliklerinin zayıflamasını ve renklendirme gibi estetik sorunları önleyerek temel malzeme bütünlüğü sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

solution img
YAŞLANMA ETKİLERİ VE İLGİLİ ÖZELLİK VERİLERİ

Malzemenin bütünlüğünün genel olarak bozulmasına neden olan ve bu nedenle malzemelerin uzun süreli uygulamaları üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilecek bir veya daha fazla ek faktörün bir kombinasyonunda çeşitli yaşlanma (zaman) bilgileri sunar. Zamana bağlı olarak kapsanan ek faktörler arasında termal, kimyasal ve hava şartlarından ayrışma etkileri bulunur.

solution img
RADYASYONUN MALZEME DAVRANıŞıNA ETKİLERİ

Nükleer endüstri için önemli bir veri kümesi olan ışınlama verileri, maruz kalma süresi, radyasyon dozu ve sonrasında malzeme özellikleri üzerindeki etkileri arasında açık bir ilişki sağlar. Malzemelerin ışınlanması, ışınlanmaya maruz kalan malzemelerin şişmesi, sünmesi ve genel olarak gevrekleşmesi potansiyel olarak felaketlere neden olabilir.

Faydalar

Kullanımdaki riskleri azaltmak ve kullanım güvenliğini artırmak; Ürün ömrü boyunca daha yüksek malzeme arızası önleme oranı; Önemli tasarım ve malzeme seçimi kararları için daha fazla bilgi