Enviro, binlerce metal ve metaldışı malzeme için korozyon verisi, ışınlama, ayrışma ve yaşlanma bilgisi sağlayan ek bir veri modülüdür.

Temel malzeme veritabanları Total Metals ve PolyPLUS ile sinerji içinde, Enviro malzeme uygulama kararlarına malzemenin çevresel etkilere göre reaksiyonlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla yardımcı olur.

Zorluklar
  • Kullanımdaki riskler ve potansiyel felaketle sonuçlanan kusurlar
  • Dış etkenlerden kaynaklanan bir dizi etki altında ürün ömrünü tahmin etmek
  • Ürünün kullanım ömrü boyunca sürekli artan kalite ve performans sorunları
  • Tam ve eksiksiz malzeme seçim kararlarına yardımcı olarak yenilikçiliği desteklemek

Çözüm: Total Materia - Enviro

Enviro, Total Materia’nın tam entegre platformunda sağlanan bilgilere daha fazla genişlik ve derinlik sağlayan dört ek veri kümesine odaklanmaktadır. Korozyon, hava koşullarına dayanıklılık, ışınlama ve farklı türden yaşlanma etkilerini kapsayan Enviro, pazarda daha kaliteli ve uzun ömürlü ürünler tasarlamak, üretmek ve satmak için önemli bir bilgi kaynağı sağlar.

tracker
solution img
BINLERCE MALZEME IÇIN KOROZYON VERILERI

Asit ve sulu ortamlarda ve çeşitli sıcaklık koşullarında malzeme korozyon oranları ve korozyon direnci hakkında bilgi. Medya, sıcaklık, maruz kalma süresi ve korozyon tipi dahil sizin için en uygun koşulu seçmek için sezgisel bir filtre kullanarak belirli bir malzeme için doğrudan bilgiye ulaşın.

solution img
HAVA ŞARTLARıNA DAYANıKLıLıK VE ÇEVRESEL ETKILERE MARUZ KALMA BILGILERI

Tipik olarak polimerler ile ilişkili, hava koşullarına karşı dayanıklılık bilgisi, güneş, nem, ısı, kirleticiler, tuzlu su ve hatta binlerce malzeme için mikrobiyal saldırı ve önemli maruz kalma bilgileri sağlar. Kimyasal işlem değişikliklerini, malzeme özelliklerinin zayıflamasını ve renklendirme gibi estetik sorunları önleyerek temel malzeme bütünlüğü sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

solution img
YAŞLANMA ETKILERI VE BUNUNLA ILGILI ÖZELLIK VERILERI

Malzemenin bütünlüğünün genel olarak bozulmasına neden olan ve bu nedenle malzemelerin uzun süreli uygulamaları üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilecek bir veya daha fazla ek faktörün bir kombinasyonunda çeşitli yaşlanma (zaman) bilgileri sunmak. Zamana bağlı olarak kapsanan ek faktörler arasında termal, kimyasal ve hava şartlarından ayrışma etkileri bulunur.

solution img
RADYASYONUN MALZEME DAVRANıŞıNA ETKILERI

Nükleer endüstri için önemli bir veri kümesi olan ışınlama verileri, maruz kalma süresi, radyasyon dozu ve sonrasında malzeme özellikleri üzerindeki etkileri arasında açık bir ilişki sağlar. Malzemelerin ışınlanması, ışınlanmaya maruz kalan malzemelerin şişmesi, sünmesi ve genel olarak gevrekleşmesi potansiyel olarak felaketlere neden olabilir.

Faydalar

Kullanımdaki riskleri azaltmak ve kullanım güvenliğini artırmak; Ürün ömrü boyunca daha yüksek malzeme arızası önleme oranı; Önemli tasarım ve malzeme seçimi kararları için daha fazla bilgi