Aralık 2020

Güncellemeler
 • Havacılık ve Uzay alaşımları için yeni ASD-STAN standartları eklendi
 • SAE AMS spesifikasyonları için malzeme güncellemeleri
 • Döküm ürünleri için güncellenen AFNOR NF standardı
 • Yumuşak lehim alaşımları için ISO spesifikasyonlarında güncellemeler
 • Yağlayıcılar için yeni tescilli veriler
 • Alüminyum alaşımları için yaşlanma verileri eklendi
 • Polimerler, kompozitler ve yapıştırıcılar için yeni veriler
 • Polimerler için yeni SAE verileri
 • Seramikler için JIS verilerine güncellemeler
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlanması, zaman - sıcaklık bağımlılığı ve ışınlama (Radyasyon etkisi) verileri
 • 3D baskıda kullanılan polimerler, seramikler ve metaller için yeni veriler
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri
makaleler

Kasım 2020

Güncellemeler
 • GOST kriyojenik çelik plaka levhalarda güncellemeler
 • SAE AMS spesifikasyonları için malzeme güncellemeleri
 • Cerrahi aletlerde kullanılan alaşımlar için ASTM standart güncellemeleri
 • B.S.'den güncellenmiş metal malzemeler. özellikler
 • Yağlayıcılar için yeni tescilli veriler
 • Polimerler ve yapıştırıcılar için yeni tescilli veriler
 • Seramikler için yeni ve güncellenmiş ASTM standartları
 • Korozyon verileri dahil olmak üzere polimerler için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlanması, zaman - sıcaklık bağımlılığı, hava koşullarına dayanıklılık ve radyasyon etkisi verileri
 • 3D baskı için kullanılan yeni polimerler
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri
makaleler

Ekim 2020

Güncellemeler
 • Havacılık ve uzay için yüksek sıcaklıkta titanyum alaşımlarında yapılan güncellemeler
 • AA işlenmiş alüminyum alaşımları güncellendi
 • İçi boş yapısal çelik kesitler için EN standart güncellemeleri
 • Devam eden ASME spesifikasyon güncellemeleri
 • Yağlayıcılar için yeni tescilli veriler
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve seramikler için yeni tescilli veriler
 • Yapıştırıcılar için yeni GOST standartları
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlandırma, zaman-sıcaklık bağımlılığı, hava koşullarına dayanıklılık ve ışınlama-radyasyon verileri
 • 3D baskı için kullanılan yeni polimerler
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri
makaleler

Eylül 2020

Güncellemeler
 • Çeşitli uygulamalarda kullanılan ASTM alaşımları için malzeme güncellemeleri
 • Gri dökme demirler için ISO standart güncellemeleri
 • Sıkıştırılmış vermiküler grafit demirler için JIS standartlarında güncellemeler
 • Yağlayıcılar için yeni tescilli veriler
 • 3D baskı için kullanılan yeni metaller ve polimerler
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve seramikler için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için güncellenmiş ASTM standartları
 • Contalar için yeni GOST standardı
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlanma ve hava koşullarına dayanıklılık verileri
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
 • Yeni Compliance-uygunluk ve içerik maddeleri için veriler
 • Yeni içerik madde düzenlemeleri: (AB) No 1257/2013, IMO MEPC.269(68), Montreal Protokolü, Rotterdam Konvansiyonu, (EC) No 1005/2009, (AB) 2019/1021
makaleler

Ağustos 2020

Güncellemeler
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve seramikler için yeni tescilli veriler
 • Polimer yapıştırıcılar için yeni gaz çıkışı verileri
 • Polimerler için güncellenmiş ASTM standartları
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlandırma, zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
 • 3D baskı için kullanılan yeni metaller
 • Yeni Compliance-Uyumluluk modülü verileri ve içerik madde verileri
 • Yeni içerik madde düzenlemeleri: Stockholm Sözleşmesi, SIN Listesi, Temiz Hava Yasası (CAA), Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri (KECI), Meksika Ulusal Kimyasal Maddeler Envanteri (INSQ)
 • Çelikler için devam eden güncellemeler SAE AMS spesifikasyonu
 • Havacılık ve uzay serileri için yeni ASD-STAN prEN spesifikasyonları ekleniyor
 • AA alaşımları 'Teal Sheets'e göre güncellendi
 • Devam eden yeni yağlayıcı sınıflarının eklenmesi
makaleler

Temmuz 2020

Güncellemeler
 • Süper mukavemetli çelik dövme alaşımlarına ASTM güncellemeleri
 • EN korozyona dayanıklı çelik bağlantı elemanlarına güncellemeler
 • Yeni resmi kayıtlı AA kaliteleri eklendi
 • Yağlayıcı maddeler için sürekli yeni kaliteler eklendi
 • Polimer yapıştırıcılar için yeni gaz çıkışı verileri
 • Yeni sıvı yaşlanması, polimerler için zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Yeni Compliance-Uyumluluk modülü verileri ve içerik madde verileri
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
makaleler

Haziran 2020

Güncellemeler
 • Haziran'da Tamamlanan Gelişmeler
 • Titanyum alaşımları için SAE AMS standart güncellemeleri
 • Havacılık için AFNOR NF spesifikasyonlarına yönelik güncellemeler
 • Basınçlı kaplar için ASME standart güncellemelerine devam
 • Devam eden yeni yağlayıcı madde kaliteleri için eklemeler
 • Polimerler ve yapıştırıcılar için yeni tescilli veriler
 • Polimer yapıştırıcılar için yeni gaz çıkışı verileri
 • Yeni sıvı yaşlanması, polimerler için zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Yeni Compliance-uyumluluk modülü verileri
 • Polimerler için yeni korozyon verileri
makaleler

Mayıs 2020

Güncellemeler
 • Devam eden ASTM standart güncellemeleri
 • Yeni EN havacılık ve uzay serisi standartları eklendi
 • GB sfero döküm spesifikasyonlarında yapılan güncellemeler
 • Devam eden yeni yağlayıcı madde kalite eklemeleri
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • ASTM standartlarına polimerlerler için güncellemeler
 • 3D baskı için kullanılan metaller ve metal dışı malzemeler için yeni veriler
 • Yeni sıvı yaşlanması, zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
 • Yeni Compliance-uyumluluk modülü ve kimyasal içerik maddeleri için verileri
makaleler

Nisan 2020

Güncellemeler
 • Alüminyum tel çubuklar için GOST spesifikasyonlarına yönelik güncellemeler
 • Lloyd's Register teknik özellikleri güncellendi
 • Dövülebilir demir dökümler için JIS standart güncellemeleri
 • Alüminyum alaşımları için yeni Enviro verileri
 • Yeni yağlayıcı kaliteleri eklenmeye devam ediyor
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için yeni kimyasal direnç verileri
 • 3D baskı için kullanılan metaller ve metal dışı malzemeler için yeni veriler
 • Polimerler için yeni Enviro verileri
 • Yeni Compliance-uyumluluk modülü ve kimyasal içerik maddeleri için verileri
makaleler

Mart 2020

Güncellemeler
 • AECMA spesifikasyonları titanyum bazlı alaşımlar güncellendi
 • Paslanmaz çelik borular için yeni SAE J spesifikasyonu eklendi
 • EN Aerospace serisine yönelik güncellemeler - çelik ve ısıya dayanıklı alaşımlar
 • Süper ısıtıcı ve eşanjör boruları için ASTM güncellemeleri
 • Yağlayıcılar ve soğutucular için ilave kalitelere devam eden eklemeler
 • Alman metalleri için yeni Enviro verileri
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Polimerler için yeni kimyasal direnç verileri
 • 3D baskı metal ve metal dışı malzemeler için yeni tescilli veriler
 • Polimer ve metaller için yeni Enviro modülü verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik maddeleri için veriler
makaleler

Ocak 2020

Güncellemeler
 • Yağlayıcılar ve soğutucular için yeni tescilli kaliteler eklendi
 • GO elektrik çelikleri için JIS standart güncellemeleri
 • Çok çeşitli uygulamalarla ASTM standart güncellemeleri
 • Yüksek sıcaklık uygulamaları için NF çeliklerine yönelik güncellemeler
 • Demir, bakır ve nikel çelikleri için MPIF standartlarının 35 güncellemesi
 • Polimerler ve yapıştırıcılar için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için yeni kimyasal direnç verileri
 • 3D baskı metal ve metal dışı malzemeler için yeni tescilli veriler
 • Metaller için yeni enviro verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik maddeleri için veriler
makaleler

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com