Aralık 2019

Güncellemeler
 • BPVC II Bölüm A 2019’dan ASME çelik güncellemeleri
 • Sıcak haddelenmiş ürünler için EN çeliklerine yapılan güncellemeler
 • Kore KS yüksek akma dayanımlı çeliklere yapılan güncellemeler
 • Demir ve demir dışı malzemeler için sürekli SAE AMS güncellemeleri
 • Polimerler için yeni tescilli veriler
 • Polimerler için yeni AECMA, ISO, EN ve SAE standartları
 • Seramikler için yeni GB standartları
 • Kompozitler için yeni GOST standardı
 • 3D baskı metal ve metal dışı malzemeler için yeni tescilli veriler
 • Metaller ve metal dışı malzemeler için yeni enviro verileri
 • Metaller için yeni korozyon verileri
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik maddeleri için veriler
makaleler

Kasım 2019

Güncellemeler
 • AECMA şartnamelerine göre güncellenen, ısıya dayanıklı nikel bazlı alaşımlar
 • WL aerospace dövme alüminyum ve magnezyum alaşımları için güncellemeler
 • Yayda kullanılan paslanmaz çelik teller için yeni GB standardı
 • Polimerler, köpükler ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Güncellenmiş ISO ve EN standart polimerler eklendi
 • Çimento ve seramik için güncellenmiş GOST standartları
 • Ahşap için güncellenmiş EN standartları
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Yeni uyumluluk ve madde verileri
 • 3D baskı metalleri ve metal olmayan ürünler için yeni tescilli veriler
 • Metaller ve biyopolimerler için yeni korozyon verileri
 • Kritik hammaddeler (CRM) ve çatışma mineralleri eklendi
makaleler

Ekim 2019

Güncellemeler
 • ASME, ASME BPVC II 2019’a göre yapılan güncellemeler eklendi
 • Gri döküm demirler için ISO standart güncellemeleri
 • Demir ve demir dışı malzemeler için sürekli ASTM standart güncellemeleri
 • Hindistan rulman yatak çelikleri için IS standart güncellemeleri
 • Seramikler, kompozitler ve polimerler için yeni tescilli veriler
 • Yeni GOST yapıştırıcı standartları
 • Kompozitler için yeni IEC, EN ve GB standartları
 • Polimerler için yeni IEC ve EN standartları
 • 3D baskı metalleri ve metaldışı ürünler için yeni tescilli veriler
 • Yeni Compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri
 • Metaller için yeni korozyon verileri
makaleler

Ağustos 2019

Güncellemeler
 • Basınç amaçlı kaynaklı çelik borular için EN standart güncellemeleri
 • Demir ve demir dışı malzemeler için sürekli ASTM güncellemeleri
 • GB standartlarında çift fazlı çelik acct. güncellendi
 • B.S. standart güncellemeler alüminyum ve bakır dökümler
 • Polimerler ve yapıştırıcılar için yeni özel ve standart veriler
 • Yeni IEC, GB ve seramik için EN standartları güncellendi
 • Kompozitler için yeni IEC, EN ve GOST standartları
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve seramikler için güncellenmiş GOST standartları
 • Yeni compliance-uyumluluk ve malzeme içeriğindeki maddelerle ilgili veriler
 • Metaller için yeni radyasyon-ışınlama ve zaman-sıcaklık verileri
 • Polimerlerde yeni sıvı yaşlanması ve zaman-sıcaklık verileri
 • Metaller için yeni korozyon verileri
makaleler

Temmuz 2019

Güncellemeler
 • Isıl işlem görmüş çelikler için yeni Vietnamca spesifikasyonlar eklendi
 • UNI şartnamesinden güncellendi uçak metal malzemeleri
 • Kutu profil çelikler için AS standardında güncellemeler
 • Emayede kullanılan düşük karbonlu çelik için GOST standart güncellemeleri
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Basılı panolarda kullanılan kompozitler için yeni EN ve IEC standartları
 • Seramik için güncellenmiş ISO ve EN standartları
 • Polimerler ve petekler için SAE AMS standartları
 • Triboloji için yeni özel ve standart veriler
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri eklendi
 • Polimerler için yeni çok noktalı veriler
 • Metaller için yeni radyasyon ve zaman-sıcaklık verileri
makaleler

Haziran 2019

Güncellemeler
 • Nikel-krom-demir alaşımları için ASTM spesifikasyon güncellemeleri
 • SAE AMS korozyona dayanıklı çeliklerde yapılan güncellemeler
 • Isı eşanjörü boruları için kaynaklı JIS malzemeleri güncellendi
 • Hassas alaşım rotlar için yeni TU spesifikasyonu
 • Güncellenen AFNOR NF döküm ürünleri
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Basılı panolarda kullanılan kompozitler için yeni EN, IEC, JIS ve GOST standartları
 • PMMA levhaları için yeni ISO, EN ve GB standartları
 • Tıbbi uygulamalarda kullanılan seramikler için yeni ve güncellenmiş ISO standartları
 • Alüminyum alaşımlı petekler için güncellenmiş SAE standartları
 • Yeni compliance-uyumluluk ve içerikte bulunan maddeler için veriler eklendi
 • Metaller ve polimerler için yeni korozyon verileri
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlanma verileri
 • Metaller için yeni radyasyon ve zaman-sıcaklık verileri
makaleler

Mayıs 2019

Güncellemeler
 • Havacılık ve uzay serisi malzemeler için yeni AECMA prEN standartları eklendi
 • NBR yüksek dayanımlı, çok bileşenli çeliklerde yapılan güncellemeler
 • Soğuk sertleştirilmiş çeliklerin SEW teknik özellikleri güncellendi
 • Ameliyatlarda kullanılan implantlar için ISO metalik malzemeler güncellendi
 • Çeşitli ürün formlarında DIN dövme alüminyum alaşımlarında yapılan güncellemeler
 • Polimerler, yapıştırıcılar, seramikler ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Basılı panolarda kullanılan kompozitler için yeni EN, IEC ve JIS standartları
 • Yeni Compliance-uyumluluk ve içerik madde verileri eklendi
 • Metaller için yeni korozyon verileri
 • Polimerler için yeni sıvı yaşlanma verileri
 • Metaller için yeni Radyasyon etkisi ve zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
makaleler

Nisan 2019

Güncellemeler
 • EN standard updates for aluminum alloys from the aerospace series
 • Updates to GB steels for quenching and tempering
 • ASTM specification updates for stainless steel forgings
 • Tan sheets added to AA standard alloys
 • VDI materials added for trimming and forming dies
 • New proprietary data for polymers and adhesives
 • New EN and IEC standards for composites used for printed boards
 • New compliance and substance data added
 • New corrosion proprietary data for metals
 • New fluid aging data for polymers
 • New irradiation and time-temperature dependency data for metals
makaleler

Mart 2019

Güncellemeler
 • Kabuk sertleştirimli çelikler için ISO standart güncellemeleri
 • JIS bakır ve magnezyum alaşım çeşitlerinde güncellemeler
 • AA dövme alaşımları için devam eden güncellemeler
 • Demir ve demir dışı malzemeler için SAE AMS standart güncellemeleri
 • Polimerler, yapıştırıcılar ve kompozitler için tescilli veriler
 • Polimerler için yeni TU standardı
 • Compliance-Uyumluluk ve içerik madde verileri eklendi
 • Polimerler için yeni hava şartlarına dayanıklılık verileri
 • Polimerlerde yeni radyasyon etkisi ve zaman-sıcaklık bağımlılığı verileri
 • 3D baskı metalleri için yeni SAE standardı
 • Metaller için yeni korozyon verileri
makaleler

Şubat 2019

Güncellemeler
 • AA alüminyum alaşımları için döküm ve külçe formları güncellendi
 • Niobium-Hafnium alaşımlı külçeler için ASTM şartnamesi
 • Boru hatları için API spesifikasyonu eklendi
 • Polimerler, yapıştırıcılar, seramikler ve kompozitler için yeni tescilli veriler
 • Yapışkan malzemeler için yeni viskozite-kayma hızı (çok noktalı) verileri
 • Yeni Compliance-Uyumluluk ve malzeme içerik maddeleri için veriler
 • Polimerler için yeni radyasyon ve hava şartlarına dayanıklılık verileri
 • Metaller için yeni diyagramlar ve tek nokta korozyon verileri
 • 3D baskı polimerleri ve metalleri için yeni tescilli veriler
 • 3D baskı metalleri için yeni SAE standardı
makaleler

Ocak 2019

Güncellemeler
 • Çelik teller için GOST teknik özelliklerinde yapılan güncellemeler
 • Devam eden SAE AMS malzeme güncellemeleri
 • Çelik sondaj boruları için ISO standart güncellemeleri
 • Polimerler ve yapıştırıcılar için tescilli veriler
 • Yeni Compliance-Uyum verileri eklendi
 • Çok Yakında!: Yeni modül, Enviro
makaleler

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com