Aralık 2016

Güncellemeler
 • Kazan boruları dahil değişik şekiller içeren GB malzeme güncellemeleri
 • Karbon ve paslanmaz çelik elektrotlar için yeni AWS şartnameleri
 • Geniş aralıktaki GOST standartları içeren demir dışı malzeme güncellemeleri
 • MAG ve MIG kaynağı için katı teller içeren yeni eklenmiş JIS standartları
 • Polimerlerin yeni eklenmiş ASTM ve EN standartları
 • Yeni eklenmiş kauçuk malzemeler
 • Metalik malzemeler için yeni korozyon bilgisi
 • Seramik malzemeler için yeni GOST, EN standartları ve patentli bilgi
 • Demirli ve demir dışı alaşımlar için yeni gerilim, gerinim grafikleri
makaleler

Kasım 2016

Güncellemeler
 • Bakır alaşımlar dahil EN standart güncellemelerine devam edilmesi
 • Cerrahi implantlarla ilgili ASTM alaşım malzeme güncellemeleri
 • Korozyon ve ısı dirençli SAE AMS havacılık malzemeleri standart güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş Çin GJB askeri şartnameler
 • Polimerlerin yeni ve güncellenmiş ASTM standartları
 • Yeni eklenmiş ISO, EN, GB, JIS standart polimer malzemeler
 • Yeni patentli köpük malzemeler
 • Seramikler için yeni GOST standartları ve patentli malzemeler
 • Ahşap için yeni eklenmiş EN standartları
 • Polimerlerin yeni çok noktalı bilgisi
 • Demirli ve demir dışı alaşımların yeni gerilim- gerinim eğrileri
makaleler

Ekim 2016

Güncellemeler
 • CSN Mangan- krom- vanadyum çelik güncellemelerine devam edilmesi
 • Yapısal ve döküm çeliklerinin Avustralya AS standart güncellemelerine devam edilmesi
 • EN standartlarının titanyum, bakır alaşım sınıfları güncellemelerine devam edilmesi
 • Makine yapısı ve yüksek basınç hizmetinde kullanılan JIS malzeme güncellemeleri
 • Kauçuklar için yeni patentli ve standart malzemeler
 • Yeni GOST, ISO, EN, GB, JIS standart polimer malzemeler
 • Yeni GOST, standart ve Çin patentli seramik malzemeler
 • Ahşap için yeni eklenmiş EN standartları
 • Polimerlerin yeni çok noktalı bilgisi
 • Rus demirli alaşımların yeni gerilim- gerinim grafikleri
makaleler

Eylül 2016

Güncellemeler
 • ASTM demirli ve demir dışı alaşım malzemelerin güncellemeleri
 • Değişik ürün şekillerindeki farklı GOST standardı güncellemeleri
 • Isıl işlem uygulanabilir ve kolay kesilebilir çeliklerin ISO standart güncellemeleri
 • Demirli ve demir dışı SAE standart güncellemeleri
 • Yeni patentli polimer malzemelerin eklenmesi
 • Yeni patentli Rus polimer malzemeler
 • Polimerler için yeni GOST standartları ve TU şartnameleri
 • Polimerlerin yeni çok noktalı bilgisi
 • Yeni GOST standartları ve patentli seramik Rus malzemeler
 • Rus demirli alaşımların yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Ağustos 2016

Güncellemeler
 • CSN alüminyum ve bakır alaşım güncellemelerine devam edilmesi
 • CDA bakır malzeme güncellemeleri
 • Manganez krom CSN malzeme güncellemeleri
 • Belli aralıktaki çelikler için yeni eklenmiş TU malzemeler
 • Yeni eklenmiş patentli RUS polimer malzemeler
 • Polimerlerin yeni GOST standartları ve TU spesifikasyonları
 • Polimerlerin eklenmiş yeni çok noktalı bilgisi
 • Seramikler: Yeni GOST standartları ve patentli RUS malzemeler
 • Kompozitler: Yeni eklenmiş GOST standartları
 • Rus demirli alaşımların yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Temmuz 2016

Güncellemeler
 • TU standartlarından eklenmiş yeni Rus malzemeler
 • Geniş aralıktaki uygulamalarda ASTM standart güncellemeleri
 • UNI alüminyum alaşımların güncellemelerine devam edilmesi
 • Belli aralıkta bulunan teslim şekillerindeki sınıfların GB şartname güncellemeleri
 • Polimerler: Yeni patentli Rus malzemeler
 • Polimerler için yeni çok noktalı bilgi
 • Seramikler: Yeni GOST standartları ve Rus patentli malzemeler
 • Kompozitler: Yeni eklenmiş EN standartları
 • Rus demirli alaşımların yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Haziran 2016

Güncellemeler
 • Belli aralıktaki endüstriyel uygulamalarda GOST standart güncellemelerine devam edilmesi
 • Belli aralıktaki çelik malzemeler için AFNOR standart güncellemeleri
 • Alüminyum ve bakır alaşımlar dahil UNİ demir dışı malzeme güncellemeleri
 • Korozyon dirençli SAE AMS malzeme güncellemeleri
 • Polimerler: Yeni Japon, Rus ve Çin patentli malzemeler
 • Polimerler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Seramikler: Yeni eklenmiş GOST standartları
 • Lifler: Yeni Rus patentli malzemeler
 • Alüminyum alaşımlar için yorulma bilgisi güncellemeleri
 • Yorulma bilgisi (RU ve CN malzemeler) güncellemeleri
makaleler

Mayıs 2016

Güncellemeler
 • Belli aralıktaki çelik uygulamaları için Rus GOST standart güncellemeleri
 • Demirli ve demir dışı malzemeler için GB standat güncellemeleri
 • EN dövme alüminyum alaşım ve manyetik çelik güncellemeleri
 • JIS standartlarındaki karbon çelik sınıfı güncellemeleri
 • Dökme demir ve yay çelikleri için Avustralya AS standart güncellemeleri
 • Yeni Japon patentli polimer malzemeler
 • Polimerler ve seramikler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Yeni patentli Çin kompozit ve seramik malzemeleri
 • Yorulma bilgisi (RU ve CN malzemeler) güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Gelişmeler 2016

Güncellemeler
 • CSN alüminyum alaşım güncellemeleri
 • Genel uygulamalarda kullanılan ISO standart güncellemeleri
 • Belli aralıktaki Türk çelik standartlarının güncellemeleri
 • ASME BPVC II 2015 için müsaade edilebilir gerilim bilgisi güncellemeleri
 • Polimerler: Yeni patentli malzemeler
 • Polimerler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Seramikler: Yeni standart malzemeler (EN, ISO)
 • Fiberler ve kompozitler: Yeni patentli ve standart malzemeler (MIL, ISO)
 • Yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Mart 2016

Güncellemeler
 • Demirli ve demirdışı alaşımların aralığındaki SAE AMS malzeme güncellemeleri
 • ASME BPVC II 2015'teki fiziksel özelliklerin güncellemeleri
 • Belli aralıktaki çeliklerin GOST standart güncellemeleri
 • CSN mangan çelik malzeme güncellemelerine devam edilmesi
 • Yeni eklenmiş polimer ve seramik malzemeler
 • Polimerlerin ve seramiklerin yeni eklenmiş çok noktalı bilgisi
 • Yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Şubat 2016

Güncellemeler
 • ASTM demirli ve demir dışı malzeme güncellemeleri
 • Belli aralıktaki çelikler için VdTÜV WB standart güncellemeleri
 • AA dövme alüminyum alaşım güncellemeleri
 • Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda çalışan çeliklerin ASME güncellemeleri
 • Malezya MS standart güncellemelerine devam edilmesi
 • Yeni eklenmiş polimer ve lif malzemeler
 • Polimerler ve seramikler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
makaleler

Ocak 2016

Güncellemeler
 • BPVC Bölüm II- 2015'e göre ASME demir içeren malzeme güncellemeleri
 • Tüp ve şerit gibi çeşitli şekilleri içeren MIL çelik güncellemeleri
 • Demir içeren ve içermeyen malzemelerin ASTM standart güncellemeleri
 • Japon JIS karbon ve manyetik çelik malzeme güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş patentli malzemeler
 • Yeni standart kompozit ve seramik malzemeler
 • Sınır noktalı yorulma bilgisi güncellemeleri
makaleler

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com