Aralık 2015

Güncellemeler
 • Belli aralıktaki çelik ve demir dışı malzemeler için Malezya Standartlarının eklenmeye devam edilmesi
 • Değişik ürün şekilleri için çeşitli EN standart güncellemeleri
 • Geniş aralıktaki demir dışı malzemeler için GB standart güncellemeleri
 • ISO standartlarından dökme çelik sınıflarının güncellemeleri
 • Metaller, plastikler ve kompozitler için yeni gerilim gerinim eğrileri
 • Metaller için yeni yorulma bilgisi
 • Yeni patentli ve standart polimer malzemeler
 • Yeni eklenmiş standart kompozit ve seramik malzemeler
 • Polimerler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
makaleler

Kasım 2015

Güncellemeler
 • Korozyon ve ısıl dirençli uzay malzemeleri için SAE AMS standart güncellemeleri
 • Belli aralıktaki endüstri uygulamalarında kullanılan malzemeler için Rus GOST standart güncellemeleri
 • Belli aralıktaki çelik malzemeler için yeni eklenmiş Malezya MS standartları
 • Demir ve demir dışı malzemeler için ASTM standart güncellemeleri
 • Yeni patentli ve standart polimer malzemeler
 • Yeni eklenmiş standart kompozit ve seramik malzemeler
 • Polimerler için yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Rus ve Çin metal malzemelerin yorulma bilgisi güncellemesine devam edilmesi
makaleler

Ekim 2015

Güncellemeler
 • Yapısal çelik malzemelerin B.S. standart güncellemeleri
 • Geniş aralıktaki ASME demir dışı malzemelerin standart güncellemeleri
 • Geniş uygulama aralığındaki JIS çelik malzeme güncellemeleri
 • NBR demir ve demir dışı malzeme güncellemeleri
 • Değişik amaçlı DIN malzeme güncellemeleri
 • Mevcut yeni patentli polimer malzemeler
 • Yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Al alaşımları ve Çin metalik malzemeler için yeni eklenmiş yorulma bilgisi
 • Plastikler için yeni gerilim gerinim eğrileri
makaleler

Eylül 2015

Güncellemeler
 • Kaynak edilebilir ince taneli SEW çeliklerin güncellenmiş mekanik özellikleri
 • GOST standart güncellemelerine devam edilmesi
 • Belli uygulama aralığındaki AFNOR çelik malzeme güncellemeleri
 • Belli malzeme aralığındaki ASTM çelik ve demir dışı standart güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş EN, ISO, JIS, GB, ASTM, SAE metal dışı malzemeler
 • Yeni patentli polimer, kompozit, seramik, lif ve petekler
 • Rus metallerin yorulma bilgisi güncellemelerine devam edilmesi
 • Yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
makaleler

Ağustos 2015

Güncellemeler
 • Çeşitli ürün şekillerindeki çelik sınıfların Meksika NMX spesifikasyonları
 • Güncellenmiş çoklu GOST standartları
 • Alüminyum, kurşun, bakır ve çinko alaşımların Çek CSN standart güncellemelerine devam edilmesi
 • Belli uygulama aralığındaki Hint IS çeliklerin ve demir dışı malzemelerin güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş EN, ISO, JIS, GB, ASTM ve patentli polimer malzemeler
 • Yeni standart, patentli kompozit, seramik, lif ve petekler
 • Metallerin yorulma bilgisi ileri güncellemeleri
makaleler

Temmuz 2015

Güncellemeler
 • Demir içerikli ve demir dışı malzemelerin Japon JIS Standart Güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş alüminyum sertleştiriciler dahil güncellenmiş alüminyum AA malzemeleri
 • Döküm malzemelerinin devam eden Çek CSN standart güncellemeleri
 • SAE demir içerikli ve demir dışı malzeme güncellemeleri
 • Belli uygulama alanındaki Çin GB çelik malzeme güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş EN, ISO, JIS, GB ve patentli polimer malzemeler
 • Yeni standart ve patentli kompozitler, seramikler, lifler
 • Yeni eklenmiş çok noktalı bilgi
 • Rus metal malzemelerinin yeni yorulma bilgisi
makaleler

Haziran 2015

Güncellemeler
 • Belli uygulama aralığındaki Meksika (MNX) çelik malzeme güncellemeleri
 • Belli aralıktaki çelik malzemelerin eklenmiş yeni Alman VdTÜV spesifikasyonları
 • Uzay ve havacılık için korozyon/ ısı dirençli malzemelerin WL standart güncellemeleri
 • Çok noktalı yeni grafikler
 • Yeni eklenmiş SAE, EN, ISO, JIS, GB ve patentli polimer malzemeler
 • Yeni standart ve patentli kompozitler, seramikler, petekler
 • Polimerlerin yeni gerilim- gerinim grafikleri
 • Metallerin ileri yorulma bilgisi güncellemeleri
makaleler

Mayıs 2015

Güncellemeler
 • Geniş uygulama alanındaki Kore çelik malzemelerinin güncellemeleri
 • Geniş aralıktaki ASTM demir dışı malzemelerin standart güncellemeleri
 • EN alüminyum ve titanyum havacılık alaşımlarının güncellemeleri
 • Isıl işlem uygulanabilenler ve otomat çelikleri için ISO standart güncellemeleri
 • Değişik uygulamalar için döküm ve demircilik dahil MIL çelik malzeme güncellemeleri
 • Çok noktalı yeni grafikler
 • Yeni eklenmiş JIS, GB ve patentli polimer malzemeler
 • Yeni standart ve patentli kompozitler, seramikler, lifler
 • Metallerin ve plastiklerin yeni gerilim gerinim eğrileri
 • Alüminyum alaşımların yeni gerinim oranları (r değerleri)
makaleler

Nisan 2015

Güncellemeler
 • Geniş aralıktaki uygulamalar için ASTM çelik standart güncellemeleri
 • Demir içeren ve içermeyen SAE standart güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş Meksika NMX standartları
 • Yüksek sıcaklıktaki çelik uygulamaları için JIS ve DIN standart güncellemeleri
 • Alüminyum, titanyum ve nikel alaşımları dahil GOST standart güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş ISO, EN standartları ile patentli polimer malzemeler
 • Yeni standartlar ile patentli kompozitler ve petekler
 • Yeni çok noktalı eğriler
 • Japon metalleri için güncellenmiş yorulma bilgisi
 • Metal, polimer ve kompozitler için yeni eklenmiş gerilim gerinim eğrileri
makaleler

Mart 2015

Güncellemeler
 • Japon JFS malzeme güncellemeleri
 • Belli aralıktaki malzemeler için yeni eklenmiş GOST özellikleri
 • CSN bakır alaşım güncellemeleri
 • Karbon ve paslanmaz çelikler dahil JIS standart güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş ASTM, ISO, EN ve patentli polimerler
 • Yeni çok noktalı bilgi grafikleri
 • Patentli yeni seramik malzemeler
 • Patentli yeni kompozit malzemeler
 • Yeni lif malzemeler
 • SAE ve Japon malzemelerinin yorulma bilgisi güncellemeleri
 • Metallerin yeni gerilim gerinim eğrileri
makaleler

Şubat 2015

Güncellemeler
 • Bakır, nikel ve alüminyum alaşımları içeren ASTM spesifikasyon güncellemeleri
 • Yeni eklenmiş demir içeren ve içermeyen Meksika (NMX) alaşımları
 • Basınçlı kap uygulamaları için AD 2000 kodlarından başlayan, güncellenmiş Avrupa malzemeleri
 • Dökümlerin CSN spesifikasyon güncellemeleri
 • Yeni ASTM standartları ve patentli polimer malzemeler
 • Patentli yeni kompozit malzemeler
 • Yeni ASTM standartlı köpük malzemeler
 • Yeni EN ve ASTM standartları ile patentli çimento malzemeler
 • Patentli yeni lif ve petek malzemeler
 • Yeni çok noktalı bilgi grafikleri
 • Metallerin ve kompozitlerin yorulma bilgi güncellemeleri
 • Çin malzemelerinin eklenmiş gerilim gerinim ve sünme bilgisi
makaleler

Ocak 2015

Güncellemeler
 • Demir içeren ve içermeyen SAE alaşımlarının malzeme güncellemeleri
 • EN uzay ve havacılık serisi malzeme güncellemeleri
 • Farklı ürün formları içeren çeşitli ASTM çelik spesifikasyonları
 • Kriyojenik uygulamalarda kullanılan çelikleri içeren VdTÜV WB standart güncellemeleri
 • Yeni EN, ISO standartları ve patentli polimer malzemeler
 • Yeni GB standartları ve patentli seramik malzemeler
 • Yeni patentli köpük ve kompozit malzemeler
 • Yeni ASTM, SAE standartları ve patentli lif malzemeler
 • Yeni sekant modülüs, kesme hızı ve elastisite modülüsü grafikleri
 • Yeni eklenmiş metallerin ve metal dışı malzemelerin gerilim gerinim grafikleri
 • Yeni eş zamanlı gerilim gerinim eğrileri
makaleler

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com