Aralık 2013

Güncellemeler
 • Continued updates to Indian ferrous and non-ferrous materials.
 • Updates to SAE standards including aluminum, titanium and nickel alloys.
 • Updates to UNI standards for drawn steel materials.
 • New Japanese JIS standards added including brazing and soft solder materials.
 • Updates to ASTM steel specifications for materials with a wide range of applications.
 • New Euronorm standards added for both ferrous and non-ferrous materials.
 • New polymers added including ASTM, SAE, GOST standards and proprietary materials.
 • New ceramic materials from GOST and ASTM standards.
 • New composite proprietary materials added to the database.
 • New stress-strain and fatigue data for a range of materials used in the automotive industry.
makaleler

Kasım 2013

Güncellemeler
 • Updates to a range of GOST standards including carbon steels.
 • Indian IS standard updates to both ferrous and non-ferrous materials.
 • Updates to UNI standards for drawn steel materials.
 • Corrosion resistant SAE AMS material updates.
 • DIN non-ferrous material updates including nickel and titanium alloys.
 • ASTM standard updates including copper materials for a range of applications.
 • New stress-strain curves for a range of copper materials.
 • New fatigue data added for a range of aluminum alloys.
 • New Polymers materials from EN, JIS, and GB standards along with a range of proprietary materials.
 • New SAE and proprietary composite materials added.
makaleler

EKİM 2013

Güncellemeler
 • Yeni Brezilyalı NBR demir dışı malzemeler, cerrahi implant alaşımları dahil.
 • Otomotiv ev yan sanayii için Hindistan IS standardı güncellemeleri.
 • Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamalarında kullanmak için ASTM çelik ve demir dışı malzemeler eklendi.
 • Bir dizi çelik malzeme için yeni yorulma verileri eklendi.
 • Kompozit malzemeler için gerilme gerinim eğrileri eklendi.
 • Yeni ISO polimer standartları eklendi ve varolan MIL ve SAE malzemeleri güncellendi.
 • Bir dizi yeni kompozit malzeme eklendi.
makaleler

EYLÜL 2013

Güncellemeler
 • Çin GB demir dışı malzemelerinde güncellemeler.
 • Bir dizi uygulama için yeni Alman VdTÜV malzemeleri eklendi.
 • Spesifik uygulamalı çeliklerde uluslararası ISO malzeme güncellemeleri.
 • Boru, tüp ve tel malzemelerini içeren Çin GB standart güncellemeleri.
 • Plastik malzemeler için yeni yorulma verileri dahil edildi.
 • EN, GB & GOST standart malzemeleri ve bir dizi patentli polimer eklendi.
 • Yeni patentli seramik malzemeler.
 • Yeni patentli kompozitler dahil edildi.
makaleler

AĞUSTOS 2013

Güncellemeler
 • Bir dizi bakır alaşımlarını da içeren UNI standartları güncellemeleri.
 • Yeni Euronorm titanyum hava uzay malzemeleri eklendi.
 • JIS çelik malzemelerinde, spesifik uygulamalar için karbonlu çelikleri de içeren güncellemeler.
 • SAE AMS standartlarında korozyona dayanıklı çeliklere odaklı güncellemeler.
 • Geniş çapta çelik malzemeleri kapsayan yeni Çin Baosteel spesifikasyonları eklendi.
 • Çeşitli bakır malzemeleri için yeni yorulma verileri eklendi.
 • Plastik malzemeler için devamlı gerilim gerinim verileri güncellemeleri.
 • PLUS Modülüne Euronorm, JIS ve SAE de dahil yeni patentli ve standart polimer malzemeler eklendi.
 • PLUS Modülüne çeşitli kompozit malzemeler eklendi.
makaleler

TEMMUZ 2013

Güncellemeler
 • Hindistan IS standartları güncellemeleri.
 • JIS demir dışı malzemeleri güncellemeleri.
 • Yeni GB çelikleri eklendi.
 • EN çeliklerinde yeni güncellemeler.
 • JIS ve IS malzemeleri için manyetik özellikler.
 • Standart ve patentli plastikler eklendi.
 • PLUS'a yeni seramik malzemeler dahil edildi.
 • Plastikler için gerilim gerinim eğrileri.
makaleler

HAZİRAN 2013

Güncellemeler
 • Birçok demir dışı alaşım için Çin GB standartları eklendi.
 • SAE standartlarında uzay uygulamaları için korozyon ve ısıya dayanıklı malzeme güncellemeleri.
 • Basınçlı kap uygulamaları için çelikler de dahil olmak üzere ASME malzemelerinde güncellemeler.
 • Çeşitli endüstriyel uygulamalar için kullanılan malzemelerde Hindistan IS standart güncellemeleri.
 • Extended Range Modülü'ne yeni biçimleme kısıtı eğrileri eklendi.
 • Metalik olmayan PLUS modülüne yeni JIS polimerleri eklendi.
makaleler

MAYIS 2013

Güncellemeler
 • Çeşitli uygulama alanlarında birçok çelik için ASTM standart güncellemeleri.
 • Hindistan IS çelik malzemelerinde güncellemelerin devamı.
 • Vanadyumlu ve mangan çelikleri de içeren UNS malzeme güncellemeleri.
 • Yeni Alman VDA ve SEW spesifik malzemeler eklendi.
 • Nikel alaşımları da dahil ASME malzemelerinde güncellemeler.
 • ISO demir dışı malzemlerinde standart güncellemeleri.
makaleler

NISAN 2013

Güncellemeler
 • Yüksek dayançlı çelikler için yeni ISO malzemeleri eklendi.
 • Basınçlı kap üretimi için yeni ASME yassı ürünler.
 • Brezilya NBR çelik levha ve büklüm malzemelerde güncellemeler.
 • Demir esaslı olmayan malzemelerde Hindistan IS Standat güncellemeleri.
 • Elektrik kullanım amaçlı kaplamalı mazlemeler dahil ASTM malzeme güncellemeleri.
 • UNS işlenmiş alüminyum alaşımlarında güncellemeler.
makaleler

MART 2013

Güncellemeler
 • New VdTÜV standards covering a range of heat resistant steels.
 • SAE steel and non-ferrous alloy Güncellemeler including corrosion resistant materials.
 • ASME standard Güncellemeler to copper, aluminum and nickel alloys.
 • UNI copper material Güncellemeler for plastic processing applications.
makaleler

ŞUBAT 2013

Güncellemeler
 • ASME standard Güncellemeler for a range of steel materials.
 • Güncellemeler to Italian UNI steel standards including quality requirements.
 • New Korean KS non-ferrous and steel materials added.
 • Güncellemeler to a wide range of BS standards including aluminum alloys.
 • New cyclic properties added for low alloy steels.
makaleler

OCAK 2013

Güncellemeler
 • New Japanese JFS automotive materials added for a range of steels.
 • Güncellemeler to EN copper and titanium aerospace alloys.
 • ASTM standard Güncellemeler for a wide range of steel and non-ferrous materials.
 • ISO Güncellemeler for high yield strength and treated steels.
 • New cyclic properties added for unalloyed steels, irons, casts and weld materials.
 • New stress strain curves added for magnesium alloys.
makaleler

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com