Total Materia's Extended Range dataları gerilme-gerinim eğrileri, şekillendirilebilirlik diyagramları, yorulma değerleri ve daha fazlasını içeren, gelişmiş yapısal ve ısıl hesaplamalar ve analizler için, benzersiz bir malzeme özellikleri kaynağı sağlamaktadır.

Zorluklar
  • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) ve Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEA) simülasyonları ve gelişmiş mühendislik hesaplamaları için gerekli malzeme bilgisi bulma
  • Çeşitli sıcaklıklarda ve farklı gerilme değerlerinde, gerilme-gerinim eğrisi edinme
  • Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki malzemeler için farklı kökenli yorulma özellikleri karşılaştırılması

Çözüm: Total Materia - Extended Range

Extended Range, özellikle gelişmiş lineer ve lineer olmayan hesaplamalar için, malzeme özelliklerinin datalarını güvenilir kaynaklardan bularak, kritik tasarım hesaplamaları için kolay ulaşım ve oldukça önemli bir zaman kazancı sağlayarak, gelişmiş verileri sayesinde, eşsiz bir koleksiyon sunmaktadır. Bunu elde etmek için, 3,000'den fazla dosya ve referanslar incelenmiş, 90 yıl öncesinden en güncel kaynaklara kadar, özel bir veri toplama yöntemi kullanılarak sonuca ulaşılmıştır.
extended range
solution img
BİNLERCE GERİLME-GERİNİM EĞRİLERİ

150,000'den fazla eşsiz gerilme-gerinim eğrileri koleksiyonuna sahip plastik aralık, 20,000'den fazla ürün, çeşitli ısıl işlemler, çalışma sıcaklıkları, gerinim oranları hesaplamaları ve 1000 1/s yarı statik durumları kapsamaktadır. Verilen tüm bu mühendislik gerinim eğrileri, kullanıcılar için tanımlanmış sıcaklıklar ve gerinim oranları için enterpolasyon eğrileri dahilindedir.

solution img
DÖNGÜSEL ÖZELLİKLER'İN GENİŞ KOLEKSİYONU

35,000'den fazla malzeme ve e-N, S-N diyagramları için , çeşitli ısıl işlemler ve montaj koşullarında Gerilme ve Gerinim ömürleri parametrelerini içeren geniş bir veritabanı bulunmaktadır. Birçok referans içeren monotonik özellikler, statik yorulma değerlerini etkin kılmaktadır.

solution img
ÖZELLİKLERİN TAHMİNİ İÇİN MÜLKİYET YÖNTEMİ

Total Materia çapraz-referans tabloları ve eşdeğer malzeme özelliklerine dayalı olan Extended Range; tahmini olarak gerilme-gerinim eğrilerine ek 90,000 malzeme ve 80,000 adet döngüsel özellik sağlamaktadır. Yalnız bu tahmini değerler, deneysel verilerin yerini almamakla beraber, araştırmalar ve hesaplamalar için iyi bir başlangıç noktası olmaktadır.

solution img
TASARIM VE SİMÜLASYON İÇİN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Belirli sıcaklık aralıklarında oluşturulan sınırlar ve yüksek-gerinim eğrileriİ işleme, tasarım ve diğer şekillendirme işlemlerini simüle etmektedir. Kırılma mekaniği, K1C, KC, çatlak büyümesi ve Paris yasaları parametreleri, çatkak büyümesi ile ilgili grafiği ortaya koymaktadır. Akma dayanımı ve kopma mukavemetini içeren sünme verileri hesaplamaları, farklı sıcaklarda Larsen-Miller parametrelerini ve bileşenlerin kalan ömürlerini içermektedir

Faydalar

Yüksek maliyetlere ve tehlikelere sebep olabilecek hatalardan kaçınarak; daha fazla optimize edilmiş ve uygun maliyetli yeni fırsatlar yaratmak, doğruluk artışı ve verimli bir işlem zinciri oluşturmak