Dataplus; binlerce metal ve metal dışı malzeme için korozyon bilgisi, malzeme birleştirme bilgisi, malzeme boyutları ile toleransları ve kaplama bilgisi içeren yardımcı modülümüzdür.

Önceki malzeme veritabanıyla, Total Metals ve PolyPLUS modülleriyle uyum içinde DataPLUS anahtar uygulama kararlarını, malzeme seçimi ve kullanımıyla ilgili doğru, gözden geçirilmiş seçimlerle desteklemektedir ve bunlara katkı sağlamaktadır.

Zorluklar
  • Gerçek yaşam uygulamalarında malzemelerin korozyon davranışının anlaşılması
  • Başarılı kaynak işlemleri için malzeme ve sarf malzeme seçimi
  • Hem malzeme özelliği hem de boyutsal bilgide birleştirilmiş bakış
  • Tek bir platformda birleştirilmiş malzeme özelliklerinin ve kaplamaların bulunması

Çözüm: Total Materia - DataPLUS

DataPLUS, malzeme seçiminde sahip olduğu üç alt küme ile önemli ek kaynak oluşturarak geniş bilgi aralığı kapsamaktadır. Kimyasal içerik, denk malzemeler tablosu, mekanik ve fiziksel özellikler gibi temel bilgiye doğrudan bağlanarak çaba harcamadan daha büyük çerçeveye bakabilmeyi sağlamaktadır.
core
solution img
BINLERCE MALZEME IÇIN KOROZYON BILGISI

Farklı sıcaklıklarda, çeşitli ortamlarda, malzeme korozyon hızları ve korozyon direnci hakkında bilgi bulabilme olanağı sağlamaktadır. Ortam, sıcaklık, maruz kalma süresi ve korozyon türü dahil birçok korozyon bilgisini mekanik ve fiziksel özelliklerle kaynaştırarak malzeme seçimi için birleşik bir platform oluşturur.

solution img
EVRENSEL MALZEMELER VE SARF MALZEMELERI IÇIN KAYNAK BILGISI

Bağlantı yerlerindeki mekanik özellikler, binlerce malzeme kombinasyonuyla ilgili bilgi, temel malzeme özellik seçimi, sarf malzeme özellikleri ve ilgili kaynak yöntemi referansları gibi kritik kaynak bilgisinin bulunması.

solution img
BOYUT VE TOLERANS BILGISINE SANIYELERDE ULAŞILMASI

Tolerans ve boyut bilgi kümeleri, mühendislikle satın alma arasındaki boşluğun doldurulması için özel malzeme ölçümleriyle, paketleme format bilgisinin yanı sıra izin verilen değişimlerle ilgili bilginin bulunmasına olanak sağlamaktadır.

solution img
PERFORMANSI ANLAYABILMEK IÇIN KAPLAMA BILGISININ ARAŞTIRILMASI

Kaplama seçimi ve performans ile ilgili doğru kararları verebilmek için boyutsal ve özelliksel bilgi ile binlerce kaplama tanımı mevcuttur. Boyut, maksimum çalışma sıcaklığı, sertlik ve daha fazlası gibi özellikleri bulmak için kolay arama yüzü kullanılmaktadır.

Faydalar

Daha doğru malzeme seçimi için; gerçek yaşam koşullarına uyarlanmış malzeme davranışı sunmaktadır, yığın malzeme özellik kapsamını genişletmektedir, tasarımla malzeme temin süreçleri arasındaki boşluğu doldurmaktadır