Compliance-Uyumluluk modülü, malzemeler ve içeriğindeki maddeler için küresel düzenlemeler hakkında genel bir bilgi kaynağıdır.

Envanter listelerini, tehlike tanımını, nakliye bilgilerini ve binlerce malzeme için çok daha fazlasını içeren Compliance-Uyumluluk, REACH ve RoHS gibi ulusal düzenlemeleri, ABD’den Japonya’ya, Çin’den Rusya’ya özel düzenlemelerin yanı sıra, gıda endüstrisi gibi, su ve sanitasyon bilgilerini, hepsi birden veya malzeme özellikleri bilgisi ile aranabilir halde sunar.

Zorluklar
  • Uyumsuzluktan kaynaklanan pahalı cezalar ve piyasadan dışlanma
  • Farklı ülkelerde ve hatta bölgelerde karmaşık ve farklılaştırılmış kuralların deşifre edilmesi
  • Sürekli değişen kurallar ve düzenlemelere karşı güncel kalmak
  • Bilgi toplama için gereken çaba ve zaman kaybı yanında üretim hattında uygulama

Çözüm: Total Materia - Compliance

Compliance-Uyumluluk modülü, hem malzemeler hem de içeriğindeki maddeler için güncel düzenlemelere ilişkin küresel bir kaynaktır ve işletmelerin, ürünleri, bileşenleri ve kullandıkları malzemelerle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gittikçe artan baskıya ayak uydurmalarını sağlar. Compliance-Uyumluluk, yeni bir ürünün tasarlanması ve piyasaya sürülmesi, mevcut bir portföyün düzenleyici kurallarına uygun hale getirilmesi, tedarikçilerin onayı, malzemelerin kontrol edilmesi ve daha fazlası gibi çeşitli karmaşık görevlerde yardımcı olur.
core
solution img
ULUSLARARASı TEDARIK ZINCIRI IÇIN MALZEME UYGUNLUĞU HıZLı DEĞERLENDIRMESI

Uluslararası ve ulusal düzenlemeleri kapsaması nedeniyle, Compliance-Uyumluluk, örneğin ABD’de tasarlanabilen, yerel hammaddeler ve maddeler kullanılarak Çin’de üretilen, Japonya’nın bileşenleriyle ABD’de tasarlanabilen, küresel olarak yaratılmış bir ürünü hızlı bir şekilde değerlendirme imkanı sunar. Sonuçta Compliance-Uyumluluk düzeyi gözden geçirilerek AB’ye ihraç edilebilirliğide sorgulanabilir.

solution img
ŞIRKET-GENIŞ MERKEZLI, GÜNCEL COMPLIANCE-UYUMLULUK BILGI KAYNAĞı

Amaç, kavramsal tasarımda yeni materyalleri değerlendirmek, mevcut ürünlere yönelik malzeme fiyatlarını revize etmek, laboratuvarda yeni bir bileşeni test etmek, durum tespiti belgelerini hazırlamak veya yeni bir tedarikçiyi değerlendirmek olsun, Compliance-Uyumluluk modülü hızlı ve basit, merkezi, birleşik ve güncel bilgilere erişim sağlayarak iş akışı boyunca hataları ortadan kaldırır.

solution img
İNTEGRALLENEBILIRLIĞIN YENI BOYUTU

Temel ve gelişmiş malzeme özelliklerinin geniş bir bilgi kaynağı ile birlikte, uygunluk bilgileri, içerikteki maddelerin uygunluğu ve ilgili tüm uluslararası düzenlemeler, büyük tasarruf sağlayan ve bilgileri artıran, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlama gibi bilgiler şirketin IT sistemlerine kolayca aktarılabilir.

Faydalar

Uyumsuzluk riskini azaltarak işletmeyi korumak; Malzeme seçimi süreçlerine yeni bir boyut eklemek; Compliance-Uyumluluk analizinde ve durum tespiti konusunda büyük zaman tasarrufu sağlamak