Total Materia in Fiziksel Özellikleri

Yoğunluk,Young Katsayısı, Poission Katsayısı, ısıl iletkenliği, elektrik özdirenci, gibi birçok faktör metallerin fiziksel özelliklerine örnek olabilir, kimyasal evre değişimi ısıl işlemlerin uygulanmasında kristal eksen yönlerinde de etkilidir.Örüt kafesinin ölçülmesinde. Metallerin fiziksel özelliklerinin bu değerlerinin yönüne bağlı olup sayılabilir büyüklükte değildir. Bu yüzden sunum, yaklaşık olan numarayla yapılır.

GENELDE ,METALLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ ANLAMAK ESASTIR,DOĞRUDAN VEYA BASİTÇE YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Metallerin fiziksel özelliklerini akılda tutmak önemli olacaktır; bu yüzden son tasarımda yalnızca Total Materia in belirlediği değerler kullanılmamalı, hatta SDO sağladığı değerler bile yeterli olmayabilir. Kişiye özgü uygulamalarda materyal özellikleri ve uygunluğu kişinin kendi sorumluluğunda olup son gözden geçirmeler ve materyale ait testler yapılmalıdır.

Metabilimcilerin ve materyal uzmanlarının gayretiyle konuyla ilgili oldukça fazla bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır. SDOs un çeşitli kaynaklar tarafından oldukça fazla genelleştirilmiş bilgilerini Total Materia kendi bünyesinde geliştirerek fiziksel özelliklerin sunumunda vermiştir. Bu sürem 3 ayrı yaklaşım kategorisyle aşağıda ifade edilmiştir.

Resmi

Genellikle SDO tarafından yayımlanan bilgiller güvenilirdir,bununla birlikte fiziksel özellikler yalnızca belirtme kullanılır.Birbiriyle ilgisi olmayan mekanik özellikler örneğin; çekme ve akma gerilimi sıklıkla tedarikçiler için gerekli olabiliyor. Fiziksel özellikler genellikle oldukça fazla aralıklar için kabul edilebilir aksi halde diğerleri kabul edilir.

Diğer Kaynaklar

Metal endüstrisiyle ilgili bilgiler, akademik bilgiler, broşürler, prosüdürler, kataloglar, internette yayımlanan belgeler ve analizler Total Materia in Diğer Kaynaklar kategorisinde metallerin fiziksel özellikleri kısmını oluşturmaktadır. SDOs tarafından yayımlanan tavsiyelerden güvenilirlikleri daha düşüktür. Bununla beraber bu kaynaklardan alınan bilgiler genellikle doğrudur. Bu nedenle materyalin özellikleri ve uygulamaları için kesin bir analiz yapılmalıdır.

Çeşitli Değerler

Metalurjik uzmanlık temelde, istatistiksel uygulamaları ve kaynakalrın analizini içerirmekle birlikte Total Materia metallerin metalurjik ve fiziksel benzerliklerine göre gruplandırmak için çeşitli özellikleri ve değerleri sağlar. Bu sağlanılan değerler doğal olarak yaklaşık verilmiştir ve yalnızca başlangıç noktasının hesaplanması için kullanılabilir ,ama sonuç değerleri değildir.