Çapraz referans tabloları

GENEL OLARAK, KOLAY VE AÇIK OLMAYAN MALZEME ÇAPRAZ REFERANSLAMASINI ANLAMAK VE SINIRLARININ FARKINDA OLMAK ESASTIR.

Dünyanın dört bir yanından gelen metal eşdeğerleri genellikle kimyasal içerik ve belli ölçüde mekanik özellikler temel alınarak yapılır. Ayrıca çoğu kez çapraz-referans tablolarına öneriler, standart geliştirme kuruluşlardan (SGO’lardan) gelir. SGO’lardan gelen öneriler Total Materia’nın çapraz referans tablolarına ana kaynak oluşturur, yine de çoğu zaman belli gruptaki alaşımlar veya ülkeler için öneri bulunmamaktadır.

Bu nedenle, SGO’ların tavsiyeleri dışında Total Materia diğer kaynaklara da başvurmaktadır. Böylece, dolaylı benzerlikler ve özel algoritmalar aşağıda açıklandığı gibi farklı sonuç grupları oluşturur.

Tümü

Bu sekme, tüm malzemelerin çapraz-referans tablolarını ve kaynaklarını beraber görüntülemektedir.

Özdeş

Özdeş sekmesi, Standart Geliştirme Kuruluşları (SGO’lar) tarafından özdeş olarak tanımlanmış malzemeleri içermektedir.

Esasen, "özdeş" terimi burada aynı malzeme için farklı tanımlamalar anlamına gelmektedir. Birkaç örnek;

  • İki tanımlama, Euronorm ve DIN standartlarında alfa numerik ve numeriktir. Örneğin; Euronorm paslanmaz çelik X 39 Cr 13’ün numarik tanımlaması 1.4031 ile aynıdır.
  • Herhangi bir değişiklik yapılmadan bir Standart Geliştirme Organizasyonu’ndan (SGO) diğerine alınan malzemeler. Örneğin; Alman DIN ve İtalyan UNI standartlarında tanımlanmış X 39 Cr 13 malzemeleri Euronorm standardında tanımlanmış X 39 Cr 13 malzemeyle özdeştir. Çünkü; Alman ve İtalyan SGO’ları ortak Avrupa standardını baz alır. Aynı durum, US ASME malzemesi SA- 180 F10 için de geçerlidir. Bu malzeme, ASTM A- 182 F10’u baz alır.
  • Tek malzeme tanımı az da olsa içerikte herhangi bir değişiklik yapılmadan diğerinin yerini alabilir; örneğin N06985 US UNS N06017 ile yer değiştirmiştir.

Resmi

Resmi kategorideki eşdeğerler, aslen SGO’lar, SGO’larca basılmış standartlar ve resmi referans kitapları tarafından tavsiye edilir. Örneğin; Hint standardı IS 9175, Hint sınıflarından 30C8’in SAE 1030’a eşdeğer olduğunu, 35C8’in de DIN c35 ve AISI 1035’e eşdeğer olduğunu söylemektedir. Çin GB 4239, Çin 1Cr17Mn6Ni5N’in Japon SUS 201, US AISI 201 ve UNS S20100’e eşdeğer olduğunu belirtmektedir.

Bu kaynaklar genellikle güvenilirdir, yine de kesin olmayan bilgi ihtimali düşünülmelidir. Dahası, resmi tavsiyelere güvenmek çapraz referans tablolarının genel sınırlarını ortadan kaldırmaz.

Özdeş sekmesinde görüntülenen malzemeler, resmi sekmesinde görüntülenmez.

Dolaylı

SGO’ları tarafından doğrudan ve açıkça tanımlanmayan eğdeğerler bu kategoride gösterilir. Geçiş aşamasındakilerdir. Örneğin; B malzemesi A malzemesinin SGO’ları tarafından tavsiye edilen eşdeğeriyse ve C malzemesi de B’nin aynı ya da farklı SGO’u tarafından tavsiye edilen eşdeğeriyse A, C’nin eşdeğeri olur.

Örneğin; bir kaynak çelik SAE 5115’in Euronorm 1.8963’e eşdeğer ve başka bir kaynak da SAE 5115’in Çin GB 15Cr’a eşdeğer olduğunu söylüyorsa, dolaylı eşdeğerlik 15Cr’un 1.8963’e eşdeğer olduğudur.

Doğası gereği, dolaylı eşdeğerler daha az kesinliktedir. Bu sebeple, alaşımların içerik ve özelliklerinin daha dikkatli analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çapraz referanslamanın genel kuralları ve sınırlamaları da dikkate alınmalıdır.

Özdeş,Resmi%100 Aynı Kimyasal İçerikveDiğer Kaynaklarkategorilerinde gösterilen malzemeler bu kategoride gösterilmez.

Diğer Kaynaklar

Üretici katalogları, kitaplar, broşürler, analizler gibi tüm diğer kaynaklardan gelen çapraz referanslar diğer kaynaklar sekmesinde görüntülenmektedir. UNS tarafından kataloglanmış birkaç istisna dışında neredeyse bu kategorideki tüm malzemeler patentlidir.

Bu kaynaklardan gelen bilgiler doğru olsa da, güvenilirlik düzeyleri SGO’ları tarafından verilen önerilerden daha düşüktür. Sonuç olarak, birbirine denk olacak malzemelerin içerik ve özelliklerinin analizi çok dikkatli yapılmalıdır.

Özdeş,Resmi ve %100 Aynı Kimyasal İçerik kategorilerinde gösterilen malzemeler bu kategoride gösterilmez.

SmartCross

SmartCross, Total Materia’nın patentli çapraz referanslama aracıdır. Küresel çapraz referanslardan gelen kesin olmayan kümelere, metalurjik uzmanlıkla istatistiksel uygulamalara dayanmaktadır.

SmartCross, tüm veritabanındaki 320,000’den fazla metal arasından kimyasal içerik ve metalurjik gruplara göre karmaşık algoritma kullanarak benzer metalleri araştırmaktadır. Bu durum, klasik çapraz referanslamanın ötesine gider. Sonuç listesi genişletilebilir, fakat 0’dan 1’e kadar ortaya çıkan benzerlikler sadece yol göstericidir. Sonuç olarak, alaşımların içerik ve özelliklerinin dikkatli analizi pratik yapılmalıdır. Özellikle de benzerlik 0.8 veya daha düşük çıkarsa.

Bu sekme, tüm diğer çapraz referans kategorilerinden bağımsızdır.