ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ พอลลิเมอร์ / Plastics, thermoplasts / Biopolymers (CA, CAB, PLA...) / CAB
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
Cellidor B 500-05 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 500-05 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 500-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 500-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 500-13 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 500-13 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 500-15 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 500-15 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 500-20 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 500-20 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 501-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 501-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 510-15 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 510-15 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 5111-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 5111-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 531-07 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 531-07 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 531-07S MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 531-07S MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 531-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 531-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 631-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 631-10 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 631-10S MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 631-10S MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Cellidor B 631-12 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ Cellidor B 631-12 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
CELLIDOR B 631-12,5 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ CELLIDOR B 631-12,5 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Tenite Butyrate 264A3720013 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 264A3720013 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 264E0096908 Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 264E0096908 Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 264E4861310 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 264E4861310 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A2R30016 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A2R30016 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A2R30018 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A2R30018 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A2R30020 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A2R30020 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A2R30023 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A2R30023 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285A3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285A3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285E0V16304 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285E0V16304 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 285E3720005 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 285E3720005 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 485A2R30016 Natural Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 485A2R30016 Natural Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 485A2R30023 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 485A2R30023 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 485E2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 485E2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 485E3720008 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 485E3720008 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 485E3720023 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 485E3720023 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 530A3720016 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 530A3720016 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 530E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 530E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 550E2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 550E2R30010 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 550E3V45510 Water Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 550E3V45510 Water Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 550E4861316 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 550E4861316 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 565A2R30016 Natural, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 565A2R30016 Natural, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 565A3720023 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 565A3720023 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 572A1V95316 Smoke, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 572A1V95316 Smoke, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 572E3720012, Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 572E3720012, Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 575E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 575E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 576E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 576E3720010 Clear, Trsp Eastman Chemical Company
Tenite Butyrate 580A3720016 Clear, Trsp Eastman Chemical Companyดูวัสดุ Tenite Butyrate 580A3720016 Clear, Trsp Eastman Chemical Company

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.