ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
สามารถค้นหาวัสดุและข้อมูลวัสดุเพียงแค่คลิ้ก
โดยการลงทะเบียนสำหรับTotal Materia FREE Trial สามารถค้นหาและดูข้อมูลของโลหะผสมมากกว่า 450,000 ชนิด เช่นเดียวกับการค้นหาและเปรียบเทียบวัสดุจากมากกว่า 69 มาตรฐาน/ประเทศ ด้วยตารางอ้างอิงของ Total Materia

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการใช้งาน Total Materia ฟรีวันนี้
คลิ้กที่กล่อง Free Demo หรือลิ้งใดๆก็ตามด้านล่าง เพื่อค้นหาข้อมูลวัสดุที่ต้องการค้นหาจากฐานข้อมูล Total Materia และพบกับสิ่งเพิ่มเติมสำหรับการทดลองใช้งานฟรีของท่านระบุหมายเลข: EN AW-4032
ชื่อวัสดุ: EN AW-AlSi12,5MgCuNi
มาตรฐาน:  EN
ประเทศ:  European Union

กลุ่มย่อย:

#กลุ่มย่อย:รายละเอียด
1 EN 573-3 (2013)
Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition
ตารางตัวอ้างอิงโยง (98)
ส่วนประกอบ (10)
คุณสมบัติทางกล
คุณสมบัติทางกายภาพ *
อุณหภูมิสูง
การแปรรูป
การอบร้อน
โครงสร้างของโลหะ
ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง (1)
ผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติม
แผนภาพความเค้น-ความเครียด
ความเค้นไหล ความเครียดไหล
ข้อมูลความล้า *
กลศาสตร์การแตกหัก
ข้อมูลการคืบ *
2 EN 486 (2009)
Aluminium and aluminium alloys - Extrusion ingots - Specifications
ตารางตัวอ้างอิงโยง (98)
ส่วนประกอบ (9)
คุณสมบัติทางกล
คุณสมบัติทางกายภาพ *
อุณหภูมิสูง
การแปรรูป
การอบร้อน
โครงสร้างของโลหะ
ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง (1)
ผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติม
แผนภาพความเค้น-ความเครียด
ความเค้นไหล ความเครียดไหล
ข้อมูลความล้า *
กลศาสตร์การแตกหัก
ข้อมูลการคืบ *
* ไม่พบข้อมูลพื้นฐาน คุณสามารถใช้การประมาณการได้