Total Materia prezentuje serię seminariów na żywo, które obejmują szeroki zakres tematów, od prezentacji podstawowych funkcji bazy, do bardziej zaawansowanych wraz z przedstawieniem kluczowych modułów. Podajemy także szereg przydatnych wskazówek, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał bazy.
Webinar Image

Introduction to Total Materia Integrator

NEW product from Total Materia! See how to quickly and simply create a private database of your own materials, combine your data with a library of over 450,000 materials, and utilize key functionalities to help make smarter engineering decisions.

Kto powinien uczestniczyć:
Specjaliści ds. Materiałów, Specjaliści ds. Zakupów, Inżynierowie CAE, Managerowie symulacji

9 lipiec 2019 4:00 PM - 5:00 czasu środkowoeuropejskiego Rejestracja
Webinar Image

Total Materia Tips and Tricks

Providing some useful tips and tricks for the Total Materia databases and also some demonstrations of the latest Total Materia developments, this webinar will show you how to get the best from the functionalities and maximize the power of the world's most comprehensive materials database.

Kto powinien uczestniczyć:
Specjaliści ds. Materiałów, Specjaliści ds. Zakupów, Inżynierowie CAE, Managerowie symulacji

6 września 2019 4:00 PM - 5:00 czasu środkowoeuropejskiego Rejestracja