Çelik Eşdeğerlikleri

Artan uluslarası ticaret, global kaynak, üretim ve mühendislik; açık anlaşılabilir farklı uluslar arası çelik belirlemelerine ihtiyaç duymaya neden olmaktadır.

Bu sırada standartlar eşdeğer değildir ve değiştirilebilir, örneğin; Avrupa, US ve Japon standartları çelik eşdeğerleri için gerek duyduğunda birçok etkeni gözönüne alarak değiştirebilir.

Eşdeğerliğin belirlenmesinde ana faktörler; kimyasal bileşimi, üretim metodu, bitirme metodu, üretim şekli, mekanik ve fiziksel özelliklerdir. Diğer faktörler ise oksijen giderme metodu, sertliği, korozyon ve ısı rezistansı çelik eşdeğerliğinin potensiyel değişiminde etkilidir.

Dünya üzerindeki çelik eşdeğerler genellikle kimyasal bileşim ve mekanik özelliklerine göre gruplanır. Çapraz-referans tabloları standart geliştirme organizasyonun (SDOs) tavsiyelerinden meydana gelmektedir; Total Materia in çelik eşdeğerleri için çapraz-referans tablolarının oluşmasında SDOs tavsiyeleri ilk sırada yer almaktadır.

Bununla birlikte, SDO tavsiyeleriyle oluşturulan eşdeğer çelikler, kesin olarak kimyasal veya aynı çekme ve akma dayancı, fiziksel özellikler mutlak eşdeğerliği vermeyebilir. Bu yüzden dikkatli analize ve bire bir incelemeye ihtiyaç vardır.

İki çeliğin hassas ve hata yapabilen özellikleri yüksek ölçüde ısıl işlem teslim durumuna, servis olanağına bağlıdır. Ayrıca yukarda gördüğünüz gibipek çok sayıda kıyaslama ve yayımlama kombinasyonları mevcuttur. Bu nedenle çelik eşdeğerlerinin belirlenmesinde dikkatli çalışmaya ve kaliteli profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Belirlemelerin tümünde karmaşık dökümanlar metinde birkaç satırla sınırlandırılamaz.

Bu kısıtlamalara aldırış edilğinde çapraz-referans eşdeğerliğinin değerlendirmesinde ve aranmasında verilen malzemenin kolaylıkla verisinin okunabilmesi ve aranabilir olması önemlidir. Total Materia veritabanı kapsamlı bir şekilde araçların ayarlanmasını, algoritmaları ve geri besleme verilerini arama safhalarında destekler.

Total Materia çapraz-referans ve malzeme eşdeğerliğinin belirlenmesinde kategorileri ''özdeş'' olarak ayırdığımızda belirsizler ortaya çıkmaktadır. Bu belirsizlikleri ''Smart Cross'' anlayışlı programı sayesinde ortadan kalkmaktadır. Yandaki çubuğa tıklayarak metodolojisi ve çapraz-referans sonuçları hakkında daha fazlasını öğrenin.
Total Materia veritabanı; evrensel metal standartlarını, türlerini, özelliklerini hepsini birarada aranabilir veritabanında bütünleştirmiştir. Mekanik özellikler, kimyasal bileşimler, çapraz-referans tablolarına, hızlı ve kolay erişimi için alternatifsiz bilgi kaynağı. Aşağıdaki butona tıklayarak Total Materia veritabanının test sürüşü hakkında daha fazlasını öğrenin.

Eşdeğer metallerin bulunmasında Total Materia size nasıl yardımcı olur?

Dünya üzerindeki metal alaşımların çapraz-referans tablolarından daha fazlasını Total Materia eşdeğerliklerini ve benzerliklerini sınıflandırarak size sunar. Bu eşsiz özellik sayesinde metal eşdeğerliklerini görmekle kalmayıp onların özelliklerini ve çeşitlerini birinci elden güvenilir bilgi kaynağına ulaşacaksınız.

  • Tümü - Tüm potensiyel eşdeğerlerin birarada görüntülenmesi
  • Özdeş - SDOs tarafından açıkca tanımlanmış malzemeler ( Genellikle isim değişiklileri/takası belirtilir)
  • Direkt olarak SDOs tarafından sağlanmış eşdeğerler ve standartları – Direkt olarak SDOs tarafından sağlanmış eşdeğerler ve standartları
  • Bileşim – 100% özdeş kimyasal bileşimlerden oluşmuş alaşımlar
  • İçerik – Geçiş formundaki eşdeğer metaller(Eğer A=B ve B=C ise B geçiş eşdeğeridir)
  • Diğer – Üreticiler,kataloglar,kitaplar,broşürler, İnternette yayımlanmış analizlerden oluşturulmuş metal çapraz-referansları
  • SmartCross - Total Materia in bulanık küme ve metalurjik uzmanlarıyla hazırlanmış patentli çapraz-referanslandırma tablosu.

Tümü

Tüm Eşdeğerlere örnek

Özdeş

Özdeş Malzemelere Örnek

Resmi

Resmi eşdeğerlere örnek

Resmi 100%

Özdeş Kimyasal Bileşim Malzemelerine Örnek

İçerik

Eşdeğer içeriklerine örnek

Diğer Kaynaklar

Diğer kaynaklardan alınmış eşdeğerlere örnek

SmartCross

SmartCross tarafından hesaplanmış eşdeğerlere örnek