Ortaklıklar ve OEM Çözümleri

ACAROM

ACAROM, Romanya'daki en büyük otomotiv birliğinin temsilcisidir. Otomotiv endüstrisindeki yeni ve mevcut aktiviteleri geliştiren 144 firmayı bünyesinde toplar. 1996'da kurulan ACAROM, Roman otomotiv endüstrisinin yükselen sesidir. Bu birliktelik üyelerine; endüstriyel aktivitelerde, eğitim programlarının organizasyonunda, endüstriyel faaliyetlerin duyurulmasında başlangıç olması, koordinasyon sağlaması ve olanak tanıması açısından önemlidir. Otomotiv sektörüyle ilgili standartlarla yönetmeliklerin yayılmasında büyük rol oynar.

Üyelerin ana aktiviteleri; parça ve araçların tasarımı, mühendisliği ile otomotiv malzemelerinin, modüllerinin, araba parçalarının üretimi ve pazarlamasıdır. Ayrıca araç ve ilgili ekipmanın bakımı, üretimiyle alakalı servislerin sağlanmasıdır.

Key to Metals AG, malzeme özellikleri bilgisinin küresel liderlik şartı olarak ACAROM'un teknik aktivitesine etkin şekilde katkıda bulunur. Bunu üyelerine, dünyadaki en kapsamlı malzeme özellikleri platformunu kullanma fırsatı tanıyarak yapar.

AIPE

AIPE ( Basınç Ekipmanları İtalyan Derneği) kar amacı gütmeyen, İtalya'nın en önemli kazan üreticilerini bir araya getiren dernektir.

Organizasyonun amacı, kazan üreticilerinin karşılaştığı sorunlarla, sadece yerel olanlarla değil aynı zamanda uluslar arası olanlarla da, etkin ve hızlı bir şekilde başa çıkmaktır.

AIPE'nin faaliyetleri enstitülerle, yerel ve ulusal üniversitelerle araştırma, işbirliği temeline dayanmaktadır. Amaç; derneklerin teknik, bilimsel ve ekonomik gelişimini kaynak ve bilgi paylaşımı temeline dayandırarak toplantılara, etkinliklere, eğitimlere etkin katılımını ve organizasyonunu sağlama yoluyla gerçekleştirmektir.

Key to Metals AG, malzeme özellikleri bilgisinin küresel lideridir. AIPE'nin bilimsel/ teknik etkinliklerine, dünyanın en kapsamlı malzeme özellik platformunu derneklerin kullanmasını sağlayarak etkin bir şekilde katkıda bulunmak istemektedir.

Altair

Altair müşteri inovasyonunu güçlendiren önde olan global bir teknoloji sağlayıcısıdır, ve geçmiş 27 sene boyunca ürün tasarımı, gelişmiş mühendilik yazılımı, talepteki hesaplama teknolojileri alanlarında uzman yardım sağlamaktadır ve analitik çözümlemelede girişken yardımları vardır.

Altair tarafından sunulan çözümlemelerden sadece bir tanesi, şirketlerin daha doğru iş kararları vermesine yardımcı olmak için, istatistiksel, veritabanı, görsellik ve simülasyon yazılımı içeren talepte olan bir yazılım platformu olan, Altair Partner Alliance'dır.

Key to Metals AG, Altair Partner Alliance'a Ocak 2012'de katılmıştır ve bu zamandan beri APA kullanıcı komitesine mevcut olan en popüler partner uygulamalarından biri olmuştır. Dünya çapında 200'ün üstünde organizasyonda, artmakta olan sayıda kullanıcı ile şu anda Key to Metals AG'dan faydalanan 450'nin üstünde kullanıcı vardır.

Altair Partner Alliance'daki partner sayfamızı ziyaret edin veya Partner Alliance kullanıcıları için Premium Edition'ımızın turunu yapın.

CYBERNET SYSTEMS

CYBERNET SYSTEMS, 30 seneden fazla bir süredir geniş çapta müşterilere bilimsel hesaplama ve mühendissel çözüm sağlamaktadır. Orijinal olarak yazılım provizyonunda uzmanlaşan CYBERNET SYSTEMS, CAE'nin ihtiyacının olduğu müşteriler için tam bir çözüm sağlamak için çabalamaktadır, yapısal, termal ve akışkan analizleri bunlardan sadece bir kaçıdır.

Yazılım sunumuna ek olarak, CYBERNET SYSTEMS her konuyu içeren teknik destek, yardım ve kullanıcı eğitimi dahil olmak üzere teknik servis sağlamaktadır.

Total Materia ve CYBERNET SYSTEMS, CYBERNET müşterileri için birlikte Aralık 2012'de yeni bir ürün başlatmıştır. Üstün derecede gelişmiş masaüstü versiyonundan oluşan Total Materia, CYBERNET end kullanıcılarının veritabanından ANSYS çözücüye hazır xml. formatına veri taşıması için teknolojiyi yaratmıştır, ve verilerimiz ve kullanıcıların hesapsal yazılım paketleri arasındaki boşluğu kapatır.

KEY to METALS CYBERNET versiyonu hakkında bakınız (sadece Japonca).

ELSEVIER

Elsevier; dünyanın önde gelen bilgi çözümleri tedarikçisidir. Bilim performansı ile sağlık, teknoloji profesyonellerini geliştirir. Onların, daha iyi kararlar almalarını, daha özenli olmalarını sağlar. Bazen de kişisel gelişimi ve bilgi sınırlarını güçlendiren çığır açıcı keşiflerde bulunmalarına olanak tanır.

Knovel; mühendislik bilgisi, keşfi, ve Elsevier'in karar destek çözümüdür. Mühendislere; bulut tabanlı uygulama aracılığıyla güçlü mühendislik arama ve analitik gereçleriyle çok önemli teknik bilgi sağlar. Binlerce mühendis, mühendislik öğrencisi ve tatbiki bilimci dünya çapındaki Knovel kullanıcılarıdır.

GWP

Bilgi gelişim demektir. Organizasyon, malzeme testine imkan tanırken malzeme, proses ve ürünlerin karmaşık dünyasında bize ışık tutar.

Hasar ve mesnet tepkime analizleri yaparken diğer taraftan araştırma- geliştirme yeniliklerine öncülük etmekteyiz. Laboratuvar araştırmalarımız sayesinde kalitemizden de ödün vermeyiz.

Önemli veriler; 40 yıllık tecrübe, 12 laboratuvar ve atölye,15,000'in üstünde teklif, 2,000'den fazla müşteri, akredite ve özel mülkiyete ait üç yerleşke. AZT Risk & Technology GmbH , hasar analizinde ortak laboratuvarımız bulunmaktadır.

INEC

INEC provide the analysis, expertise, tools, and monitoring to help you solve your toughest business challenges through IT solutions.

We are supporting our customers needs for more than 25 years. We started as computer & electronics provider then we worked on wider scale providing total solutions for our customers including consultancy, construction, importing, implementing & maintenance for all our customer’s needs as main contractor with CAN DO attitude.

INMAS

INMAS GmbH, özellikle CE pazarında standartlaşmayla ilgili 20 yıllık tecrübeye sahiptir. INMAS; tüm organizasyon boyunca sorumluluk ve risklerden kaçınmayla, tehditlerle kalite avantajlarına ulaşılması konularında norm ve standartların uygulanmasıyla, yürütülmesiyle ilgilenen firmaları desteklemektedir.

INMAS, neredeyse bütün endüstriyel uygulamalardaki standartları bünyesinde barındırarak geniş uygulama alanına sahiptir. Müşterilerimiz için ana faaliyet alanları, organizasyondaki proses olduğu gibi ürün kalitesi ve iş ortaklarıyla dayanışmadır. Bu sebeple, eylemlerimiz için en önemli gereklilik çeşitliliktir. Proses yönlü standart yönetim sistemleri masraf tasarrufunu fazlasıyla artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Intra Norma, bunu gerçekleştirmek için araçtır.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS yüksek teknolojili enstrümanlardır. Endüstri için olduğu kadar araştırma ve geliştirme içindirler. Fizikteki basit araştırmalardan ticari olarak uygulanabilir nanoteknolojiye dek çözüm üretirler.

Gelecek teknoloji enstrümanları ile endüstri ve araştırma sistemlerinin gelişimi; plasma kaplamayla asitle oyma işleminin kombinasyonunu talep ettiği kadar, düşük sıcaklık fiziğiyle yüksek manyetik teknolojinin, X ışınıyla optik ölçüm metodlarının, tünel ve tarama elektron mikroskopisinin kombinasyonları gibi temel yeterlik alanlarının kombinasyonunu talep etmektedir.

Metal analizi için ışık salımlı görünge gösterimi alanında, Total Materia'nın metal özellik veritabanı, metal tanımlanmasını standartlarla spesifikasyonlara uygun olarak ciddi şekilde kolaylaştırarak bütün ürünlerin kapsamındadır.

Daha fazla bilgi için www.oxford-instruments.com adresini ziyaret ediniz.

Siemens AG

Dünyanın en büyük mühendis ve elektronik organizasyonlarından biri olarak, Siemens AG güçlü bir geçmişe sahiptir ve Product Lifecycle Management (PLM) alanında güçlü bir varlığa sahiptir. Bir çok PLM yazılım çözümleri sağlayan Siemens'in hedefi uyumlu bir veri yapısı yaratarak global organizasyonların tek bir takım gibi çalışmasını sağlamak ve organizasyon içindeki CAD, CAM ve CAE yazılımı gibi bir çok sistemi birleştirmektir.

Siemens'in resmi bir ortağı olan Total Materia, geniş bir materyal veri koleksiyonu sağlayarak Siemens PLM yazılımı kullanıcılarına özel avantajlar verir ve Extended Range'de, tek bir tuş ile kompleks lineer ve non-lineer hesaplamalar için gelişmiş materyal özellikleri bulmayı sağlar. Mevcut olan en kapsamlı materyal veri çözümü olarak, Total Materia sinerji ile çalışır ve PLM çevresinin güncel verimliliğine mükemmel şekilde uyar.

Daha fazlası için Siemens web sayfasındaki Total Materia'nın sayfasını sayfasını ziyaret ediniz.

SPECTRO

AMETEK Materials Analysis Division'ın bir parçası olarak, SPECTRO analitik enstrumanların global sağlayıcıları arasında önde gelir, materyallerin elemental analizleri için sanayi, araştırma ve akademinin kullandığı optik emisyon ve X-ışını flurosans spektrometre teknolojisine sahiptir.

Total Materia, XTR ve OES kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiş materyal veritaban çözümünü sağlayarak, 2008'den beri SPECTRO müşterilerine paha biçilmez bir yardım sağlamıştır ve spektrometre cihazından alınmış kimyasal kompozisyon verilerinden materyalleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Özellikle SPECTRO için, Total Materia, SPECTRO Metal Database'in parçası olarak Grade Library Builder'ı sağlar, bu materyal kitaplıklarının yaratılmasını ve düzenlenmesini sağlar, ve modifiye edilebilir ve cihaza direkt olarak gönderilebilir.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. hizmet biliminde dünya lideridir ve ilaç ve biyoteknolojisi şirketlerinde, hastanelerde ve klinik teşhis laboratuarlarında, üniversitelerde, araştırma enstitülerinde ve devlet kurumlarında olduğu kadar, çevresel ve proses kontrol sanayilerinde çözümler sağlamaktadır.

Üç iş biriminden biri olarak, Thermo Scientific geniş çapta Spektrometre çözümleri dahil olmak üzere, analitik aletler, laboratuar donanımı, yazılım, hizmetler, tüketim maddeleri ve malzemeler sunar.

Total Materia ve Thermo Scientific 2010'dan beri beraber çalışmaktadır ve ünlü bir Total Materia masaüstü sürümünü Optical Emission Spectrometry (OES) kullanıcılarına sağlar. Ürün teklifinin parçası olarak kullanıcılar Core verisetine tam erişim alırlar, OES'den edinilmiş analizi veri ile karşılaştırma için metalik materlyallerin kimyasal kompozisyonunun kontrol edilmesine, karşılaştırmasına, ve de direk olarak OXSAS'a gönderilmesine izin verir.

Total Materia teklifini, Thermo Fiher Scientific vasıtasıyla öğrenin.