Metal Eşdeğerler ve Çapraz-Referans

Uluslar arası ticaret artmasıyla, küresel arama, üretim ve mühendislik alanında farklı uluslar arası metal tanımlamalarına artan bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun yanı sıra gerçekte standartlar eşdeğer değildir ve değiştirilebilir, örneğin: Avrupa, US ve Japon Standartları metal eşdeğerliklerinde kullanılmasında gerekli birden çok etkeni gözönüne almalıdır.

Eşdeğerliklerin hesaplanmasında ana etken; içerdiği kimyasal bileşim, üretim metodu, bitirme metodu, üretim şekli, mekanik ve fiziksel özelliklerdir. İlave etkenler ise; oksijeni giderme metodu, sertlik, paslanma, ısıl dirençi ve diğer özellikler çelik eşdeğerliğinde değiş-tokuşlarda önemli etkiye sahiptir.

Dünya üzerindeki çelik eşdeğerleri genellikle gruplandırılırken altyapısını kimyasal bileşimi ve bazı alanda mekanik özellikleri oluşturur. Çelik eşdeğerlerin çapraz referans tablolarını sıklıkla standart geliştirme organizasyonunun(SDOS) tavsiyeleri oluşturur; Total Materia de çelik eşdeğerlerinin çapraz-referans tablolarının belirlenmesinde bu tavsiyeler öncelikli rol oynar.

Bununla birlikte, SDO tarafından çelik eşdeğerler için verilmiş tavsiyeler aynı kimyasal ve aynı çekme ve akma dayancı, fiziksel özellikleri için açık değildir. Bunun anlamı onlar kesin eşdeğerler olmayıp dikkatli bir incelemeye ve birebir kontrol etmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Oldukça hassas iki çeliğin hata yapma olasılığıda bulunan bu malzemelerin eşdeğerliğinin olduğunu saptamak yüksek oranda herbirinin kısmi durumuna bağlıdır. Örneğin; ısıl işlem, teslimat yeri servis durumları vs. Ayrıca yukarda görüldüğü gibi pek çok kriter kıyaslama ve kombinasyonları belirlemek için mevcuttur. Bu nedenle çelik eşdeğerliğinin belirlenmesinde ve kaliteli profesyonellerin dikkatli çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirlenmelerin hemen hemen tümünde karmaşık belgeleri biraraya getirmek ve birkaç satıra sığdırmak mümkün değildir.

Tüm bu sınırlamalarla beraber çapraz-referans tablolarınında ki eşdeğerliği oluşturmak verilen malzeme için ihtiyaç duyduğumuz okunabilir veriler ve aranabilir akla yatkın veritabanıdır. Total Materia veritabanı algoritmaları ve geri beslemeli verileri sayesinde arama safhalarında size kolaylık sağlar.

Total Materia approach çapraz referanslandırma ve metal eşdeğerliğini sunarken sürekli ileri yaklaşım tarzını benimseyerek ''özdeş'' olan belirsiz kümeden ''SmartCross'' gibi algılaması güçlü tarafa geçiş yapar. Yandaki çubuğa gözatarak çapraz-referans sonuçlarının belirlenme ve görüntülenme metotları hakkında daha fazlasını öğrenin.
Total Materia veritabanı; evrensel metal standartlarını, türlerini, özelliklerini hepsini birarada aranabilir veritabanında bütünleştirmiştir. Mekanik özellikler, kimyasal bileşimler, çapraz-referans tablolarına, hızlı ve kolay erişimi için alternatifsiz bilgi kaynağı. Aşağıdaki butona tıklayarak Total Materia veritabanının test sürüşü hakkında daha fazlasını öğrenin.

Eşdeğer metallerin bulunmasında Total Materia size nasıl yardımcı olur?

Dünya üzerindeki metal alaşımların çapraz-referans tablolarından daha fazlasını Total Materia eşdeğerliklerini ve benzerliklerini sınıflandırarak size sunar. Bu eşsiz özellik sayesinde metal eşdeğerliklerini görmekle kalmayıp onların özelliklerini ve çeşitlerini birinci elden güvenilir bilgi kaynağına ulaşacaksınız.

  • Tümü - Tüm potensiyel eşdeğerlerin birarada görüntülenmesi
  • Özdeş - SDOs tarafından açıkca tanımlanmış malzemeler ( Genellikle isim değişiklileri/takası belirtilir)
  • Direkt olarak SDOs tarafından sağlanmış eşdeğerler ve standartları – Direkt olarak SDOs tarafından sağlanmış eşdeğerler ve standartları
  • Bileşim – 100% özdeş kimyasal bileşimlerden oluşmuş alaşımlar
  • İçerik – Geçiş formundaki eşdeğer metaller(Eğer A=B ve B=C ise B geçiş eşdeğeridir)
  • Diğer – Üreticiler,kataloglar,kitaplar,broşürler, İnternette yayımlanmış analizlerden oluşturulmuş metal çapraz-referansları
  • SmartCross - Total Materia in bulanık küme ve metalurjik uzmanlarıyla hazırlanmış patentli çapraz-referanslandırma tablosu.

Tümü

Tüm Eşdeğerlere örnek

Özdeş

Özdeş Malzemelere Örnek

Resmi

Resmi eşdeğerlere örnek

Resmi 100%

Özdeş Kimyasal Bileşim Malzemelerine Örnek

İçerik

Eşdeğer içeriklerine örnek

Diğer Kaynaklar

Diğer kaynaklardan alınmış eşdeğerlere örnek

SmartCross

SmartCross tarafından hesaplanmış eşdeğerlere örnek