ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ เซรามิกส์ / Technical ceramics / Single oxides / Chromium(III)-oxide (Cr2O3)
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
ExOne Chromite ExOneดูวัสดุ ExOne Chromite ExOne
Praxair CRO-131 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-131 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-167 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-167 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-167-1 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-167-1 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-172 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-172 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-174 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-174 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-179 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-179 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-192 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-192 Praxair S.T. Technology, Inc.
Praxair CRO-192-1 Praxair S.T. Technology, Inc.ดูวัสดุ Praxair CRO-192-1 Praxair S.T. Technology, Inc.

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.