ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ เซรามิกส์ / Refractories / Magnesia based / Magnesia-silica (MS)
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
MS-110 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)ดูวัสดุ MS-110 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)
MS-120 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)ดูวัสดุ MS-120 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)
MS-130 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)ดูวัสดุ MS-130 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)
MS-140 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)ดูวัสดุ MS-140 Zhengzhou Sunrise Refractory Co., Ltd (郑州天阳耐火材料有限公司)

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.