ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ เซรามิกส์ / Refractories / Alumina based / Aluminum hydroxide (Al(OH)3)
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
APYRAL 120E Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 120E Nabaltec AG
APYRAL 15 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 15 Nabaltec AG
APYRAL 16 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 16 Nabaltec AG
APYRAL 1E Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 1E Nabaltec AG
APYRAL 200SM Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 200SM Nabaltec AG
APYRAL 20X Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 20X Nabaltec AG
APYRAL 22 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 22 Nabaltec AG
APYRAL 24 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 24 Nabaltec AG
APYRAL 2E Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 2E Nabaltec AG
APYRAL 30X Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 30X Nabaltec AG
APYRAL 33 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 33 Nabaltec AG
APYRAL 40CD Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 40CD Nabaltec AG
APYRAL 40HS1 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 40HS1 Nabaltec AG
APYRAL 40VS1 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 40VS1 Nabaltec AG
APYRAL 44 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 44 Nabaltec AG
APYRAL 60CD Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 60CD Nabaltec AG
APYRAL 60D Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 60D Nabaltec AG
APYRAL 60HS1 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 60HS1 Nabaltec AG
APYRAL 60VS1 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 60VS1 Nabaltec AG
APYRAL 8 Nabaltec AGดูวัสดุ APYRAL 8 Nabaltec AG

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.