ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ พอลลิเมอร์ / Plastics, thermoplasts / Polystyrenes (PS, ABS...) / MBS
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
ALTECH MBS A 1000/500 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)ดูวัสดุ ALTECH MBS A 1000/500 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG (former ALBIS PLASTIC GmbH)
Clearblend 145 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ Clearblend 145 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
Clearblend 155 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ Clearblend 155 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
Clearblend 165 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ Clearblend 165 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
Estyrene MBS IT-5200 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.ดูวัสดุ Estyrene MBS IT-5200 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.
Estyrene MBS IT-5300 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.ดูวัสดุ Estyrene MBS IT-5300 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.
Estyrene MBS IT-7200 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.ดูวัสดุ Estyrene MBS IT-7200 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.
Estyrene MBS IT-7250 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.ดูวัสดุ Estyrene MBS IT-7250 Nippon Steel & Sumikin Chemical CO., LTD.
Novodur SBM-90 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ Novodur SBM-90 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
TH-11 Denka Company Limitedดูวัสดุ TH-11 Denka Company Limited
TH-21 Denka Company Limitedดูวัสดุ TH-21 Denka Company Limited
TH-23 Denka Company Limitedดูวัสดุ TH-23 Denka Company Limited
ZYLAR 220 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 220 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 245 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 245 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 530 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 530 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 550 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 550 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 631 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 631 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 650 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 650 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 670 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 670 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 765 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 765 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)
ZYLAR 960 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)ดูวัสดุ ZYLAR 960 INEOS Styrolution Group GmbH (part of INEOS Group AG)

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.