ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ พอลลิเมอร์ / Plastics, thermoplasts / Polyolefins (PP, PE...) / XLPE
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
Borlink LE0511 Borealis AGดูวัสดุ Borlink LE0511 Borealis AG
Borlink LE0516 Borealis AGดูวัสดุ Borlink LE0516 Borealis AG
Borlink LE0592 Borealis AGดูวัสดุ Borlink LE0592 Borealis AG
Borlink LE0595 Borealis AGดูวัสดุ Borlink LE0595 Borealis AG
Clearflex RBH 58 Versalis SpAดูวัสดุ Clearflex RBH 58 Versalis SpA
Clearflex RBH 58 B Versalis SpAดูวัสดุ Clearflex RBH 58 B Versalis SpA
DOW Electrical & Telecommunications HFDA-9217 BK The Dow Chemical Companyดูวัสดุ DOW Electrical & Telecommunications HFDA-9217 BK The Dow Chemical Company
DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4201 EC The Dow Chemical Companyดูวัสดุ DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4201 EC The Dow Chemical Company
DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4201 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4201 NT The Dow Chemical Company
DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4202 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ DOW Electrical & Telecommunications HFDB-4202 NT The Dow Chemical Company
DOW Electrical & Telecommunications HFDG-4201 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ DOW Electrical & Telecommunications HFDG-4201 NT The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDB-4201 SC The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDB-4201 SC The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDB-4202 EC The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDB-4202 EC The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-0587 BK The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-0587 BK The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-0587 BK S The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-0587 BK S The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-4201 EHV The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-4201 EHV The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-4201 SC The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-4201 SC The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-4201 SCsb The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-4201 SCsb The Dow Chemical Company
Dow ENDURANCE HFDK-4202 EC The Dow Chemical Companyดูวัสดุ Dow ENDURANCE HFDK-4202 EC The Dow Chemical Company
HANWHA CLBA-8923BK Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLBA-8923BK Hanwha Corporation
HANWHA CLBA-8924BK Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLBA-8924BK Hanwha Corporation
HANWHA CLBB-8923BK Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLBB-8923BK Hanwha Corporation
HANWHA CLNA-8141EHV Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLNA-8141EHV Hanwha Corporation
HANWHA CLNA-8141SC Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLNA-8141SC Hanwha Corporation
HANWHA CLNA-TR-8142EC Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLNA-TR-8142EC Hanwha Corporation
HANWHA CLNB-8141S Hanwha Corporationดูวัสดุ HANWHA CLNB-8141S Hanwha Corporation
Icorene 1505 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene 1505 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene 1505 Black 9001 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene 1505 Black 9001 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene 1506 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene 1506 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene 1506 Black 9001 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene 1506 Black 9001 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene 1506 Grey 7796 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene 1506 Grey 7796 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene CX-350S LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene CX-350S LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
Icorene K 4140 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)ดูวัสดุ Icorene K 4140 LyondellBasell Industries (former A. Schulman Inc.)
LE0310-44 Borealis AGดูวัสดุ LE0310-44 Borealis AG
LE0315 Borealis AGดูวัสดุ LE0315 Borealis AG
LE0511 Borealis AGดูวัสดุ LE0511 Borealis AG
LE0516 Borealis AGดูวัสดุ LE0516 Borealis AG
LE0574 Borealis AGดูวัสดุ LE0574 Borealis AG
LE0591 Borealis AGดูวัสดุ LE0591 Borealis AG
LE0592 Borealis AGดูวัสดุ LE0592 Borealis AG
LE0595 Borealis AGดูวัสดุ LE0595 Borealis AG
LE4201R Borealis AGดูวัสดุ LE4201R Borealis AG
LE4212L Borealis AGดูวัสดุ LE4212L Borealis AG
LR4201L Borealis AGดูวัสดุ LR4201L Borealis AG
LR4201R Borealis AGดูวัสดุ LR4201R Borealis AG
LUTENE XL 2700BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2700BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2700BK TR LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2700BK TR LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2710BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2710BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2802BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2802BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2808BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2808BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2808BK TR LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2808BK TR LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2810BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2810BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 2902BK LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 2902BK LG Chem Ltd.
LUTENE XL 8080NT LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 8080NT LG Chem Ltd.
LUTENE XL 8080NTS LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 8080NTS LG Chem Ltd.
LUTENE XL 8080TR LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 8080TR LG Chem Ltd.
LUTENE XL 8080UC LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 8080UC LG Chem Ltd.
LUTENE XL 8080UCS LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 8080UCS LG Chem Ltd.
LUTENE XL 9090NT LG Chem Ltd.ดูวัสดุ LUTENE XL 9090NT LG Chem Ltd.
REDI-LINK DFDA-5430 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ REDI-LINK DFDA-5430 NT The Dow Chemical Company
REDI-LINK DFDA-5440 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ REDI-LINK DFDA-5440 NT The Dow Chemical Company
Revolve XL400 Black Matrix Polymers Ltdดูวัสดุ Revolve XL400 Black Matrix Polymers Ltd
Revolve XL400 Conductive Matrix Polymers Ltdดูวัสดุ Revolve XL400 Conductive Matrix Polymers Ltd
Revolve XL400 Conductive Black Matrix Polymers Ltdดูวัสดุ Revolve XL400 Conductive Black Matrix Polymers Ltd
Revolve XL400 Natural Matrix Polymers Ltdดูวัสดุ Revolve XL400 Natural Matrix Polymers Ltd
SI-LINK AC DFDA-5488 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK AC DFDA-5488 NT The Dow Chemical Company
SI-LINK AC DFDB-5451 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK AC DFDB-5451 NT The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDA-5445 BK The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDA-5445 BK The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDA-5451 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDA-5451 NT The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDA-5481 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDA-5481 NT The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDA-6451 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDA-6451 NT The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDB-5410 BK The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDB-5410 BK The Dow Chemical Company
SI-LINK DFDB-5480 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ SI-LINK DFDB-5480 NT The Dow Chemical Company
Superclean LE4201EHV Borealis AGดูวัสดุ Superclean LE4201EHV Borealis AG
Superclean LE4201S Borealis AGดูวัสดุ Superclean LE4201S Borealis AG
Superclean LE4244EHV Borealis AGดูวัสดุ Superclean LE4244EHV Borealis AG
Superclean LE4244S Borealis AGดูวัสดุ Superclean LE4244S Borealis AG
SuperCOPO LE4205R Borealis AGดูวัสดุ SuperCOPO LE4205R Borealis AG
SuperCOPO LH4201R Borealis AGดูวัสดุ SuperCOPO LH4201R Borealis AG
Supercure LS4201S Borealis AGดูวัสดุ Supercure LS4201S Borealis AG
Supersmooth LE0500 Borealis AGดูวัสดุ Supersmooth LE0500 Borealis AG
Supersmooth LE0504 Borealis AGดูวัสดุ Supersmooth LE0504 Borealis AG
Supersmooth LE8280 Borealis AGดูวัสดุ Supersmooth LE8280 Borealis AG
SuperTR LE4212 Borealis AGดูวัสดุ SuperTR LE4212 Borealis AG
SuperTR LE4212R Borealis AGดูวัสดุ SuperTR LE4212R Borealis AG
Syncure System S100BL PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S100BL PolyOne Corporation
Syncure System S100FH PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S100FH PolyOne Corporation
Syncure System S100NA PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S100NA PolyOne Corporation
Syncure System S107FH PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S107FH PolyOne Corporation
Syncure System S110FV PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S110FV PolyOne Corporation
Syncure System S110FV-UV PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S110FV-UV PolyOne Corporation
Syncure System S112BL PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S112BL PolyOne Corporation
Syncure System S112FH PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S112FH PolyOne Corporation
Syncure System S112NA PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S112NA PolyOne Corporation
Syncure System S117FH PolyOne Corporationดูวัสดุ Syncure System S117FH PolyOne Corporation
UNIGARD HP DFDA-6530 NT The Dow Chemical Companyดูวัสดุ UNIGARD HP DFDA-6530 NT The Dow Chemical Company

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.