ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ พอลลิเมอร์ / Plastics, thermoplasts / Polyolefins (PP, PE...) / CPE
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
CPE CF112 Carbon Fillamentumดูวัสดุ CPE CF112 Carbon Fillamentum
CPE HG100 Fillamentumดูวัสดุ CPE HG100 Fillamentum
FireCon CPE 0883-01 BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 0883-01 BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 0883-01 RoHS BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 0883-01 RoHS BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 1240 NATURAL PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 1240 NATURAL PolyOne Corporation
FireCon CPE 1240 UV RoHS NATURAL PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 1240 UV RoHS NATURAL PolyOne Corporation
FireCon CPE 30-11 REV 2 PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 30-11 REV 2 PolyOne Corporation
FireCon CPE 30-11 RoHS BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 30-11 RoHS BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 30-2 BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 30-2 BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 30-2 RoHS BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 30-2 RoHS BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 37-11 BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 37-11 BLACK PolyOne Corporation
FireCon CPE 37-11 RoHS BLACK PolyOne Corporationดูวัสดุ FireCon CPE 37-11 RoHS BLACK PolyOne Corporation
TYRIN 3611E The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN 3611E The Dow Chemical Company
TYRIN 6000 The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN 6000 The Dow Chemical Company
TYRIN 7000 The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN 7000 The Dow Chemical Company
TYRIN 7100 The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN 7100 The Dow Chemical Company
TYRIN CM 3630E The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN CM 3630E The Dow Chemical Company
TYRIN CM 3630E EL The Dow Chemical Companyดูวัสดุ TYRIN CM 3630E EL The Dow Chemical Company

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.