ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAEมาตรฐาน - / PROPRIETARY
ประเภทวัสดุ พอลลิเมอร์ / Plastics, thermoplasts / Copolymers (PA66/6,PP/PE...) / COC
วัสดุ:
วัสดุผู้ผลิต
APEL APL5013VH Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5013VH Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014BH Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014BH Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014CL Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014CL Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014CL(04) Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014CL(04) Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014DP Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014DP Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014KL Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014KL Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5014XH Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5014XH Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5015AL Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5015AL Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5016SL Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5016SL Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL5514ML Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL5514ML Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL6011T Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL6011T Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL6013T Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL6013T Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL6015T Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL6015T Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL6509T Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL6509T Mitsui Chemicals, Inc.
APEL APL8008T Mitsui Chemicals, Inc.ดูวัสดุ APEL APL8008T Mitsui Chemicals, Inc.
Edgetek COC BLEND-15GF Natural PolyOne Corporationดูวัสดุ Edgetek COC BLEND-15GF Natural PolyOne Corporation
LNP Stat-Kon 9X06519 SABIC - Saudi Basic Industries Corporationดูวัสดุ LNP Stat-Kon 9X06519 SABIC - Saudi Basic Industries Corporation
TOPAS® 9506F-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPAS® 9506F-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 5013L-10 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 5013L-10 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6013EC-01 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6013EC-01 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6013F-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6013F-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6013M-07 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6013M-07 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6013S-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6013S-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6015S-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6015S-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 6017S-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 6017S-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 7010F-600 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 7010F-600 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 8007F-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 8007F-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 8007F-600 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 8007F-600 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 8007S-04 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 8007S-04 Polyplastics Co., Ltd.
TOPASⓇ 9506F-500 Polyplastics Co., Ltd.ดูวัสดุ TOPASⓇ 9506F-500 Polyplastics Co., Ltd.

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.