Světově nejobsáhlejší databáze materiálů
Nalezení materiálů a údajů o vlastnostech kliknutím na tlačítko
Registrací do Total Materia Zkušební verze ZDARMA je možné vyhledávat a prohlížet si údaje o vlastnostech 450 000 slitin stejně tak jako nalézt a srovnat podobné materiály z 69 zemí / norem v jedinečných, mezinárodních Total Materia tabulkách vzájemných odkazů.

Přihlašte se pro VOLNÝ přístup do Total Materia již dnes
Klikněte na Demo políčko naproti nebo na odkazu vlastností materiálů, viz. níže pro nalezení informací o vlastnostech materiálů, které hledáte v Total Materia databázi a podívejte se, co všechno můžete nalézt v přídavných přístupech do Zkušební verze.Materiálové označení: 4340
Norma / Země: USA / AISI
Skupina materiálů Kov / železné materiály / Carbon and alloy steels

Podskupina

#PodskupinaDetaily
1 A322 (2013)
Standard Specification for Steel Bars, Alloy, Standard Grades
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (8) C; Cr; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti *
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
2 SAE AMS 5331G (1987)
Ocel, písek, odlitky 0.82Cr - 1.8Ni - 0.35Mo (0, 38 - 0,46 C) (SAE 4340) normalizovaná a popouštěná
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (5) mez kluzu; mez pevnosti; tažnost; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (20)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
3 SAE AMS 6359L (2020)
Ocelové plechy, pásy a deska 0.80Cr -1.8Ni- 0.25Mo (0,38- 0,43C) (SAE4340)
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (12) Al; C; Cr; Cu; Mn; Mo; Nb; Ni; P; S; Si; V
Mechanické vlastnosti (6) mez pevnosti; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
4 SAE AMS 6414N (2023)
Steel, Bars, Forgings, Mechanical Tubing, and Forging Stock 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4340) Vacuum Consumable Electrode Remelted
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (37) mez kluzu; mez pevnosti; tažnost; tvrdost; zmenšení plochy
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (20)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
5 SAE AMS 6415V (2022)
Steel, Bars, Forgings, Mechanical Tubing, and Forging Stock 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4340)
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (27) mez pevnosti; srážka; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (20)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
6 SAE AMS 6454F (2018)
Ocelové plechy, pruhy, desky 1.8Ni - 0.80Cr - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4340) spotřební elektroda vakuově přetavovaná
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (3) tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
7 SAE AMS 6484F (2022)
Steel, Bars, Forgings, Mechanical Tubing, and Forging Stock 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4340) Normalized and Tempered
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (4) tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
8 SAE AMS H 6875B (2010)
Tepelné zpracování ocelových drsných materiálů
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení
Mechanické vlastnosti (6) mez pevnosti
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (20)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
9 SAE J 404 (2009)
Chemické složení SAE legovaných ocelí
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (10) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; Pb; S; Si
Mechanické vlastnosti *
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
10 SAE J 412 (1995)
Obecné vlastnosti a tepelné zpracování ocelí
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti *
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (20)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu
11 SAE J1397 (1992)
Mechanické vlastnosti a obrobitelnosti ocelové tyče
Tabulka vzájemných odkazů (622) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (125) mez kluzu; mez pevnosti; srážka; tažnost; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (24) hustota; měrná tepelná kapacita; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (19)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; it; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (18)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze (2) rychlost koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (30)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (17)
tension; compression
Tvárnost (2)
Údaje o únavě (21) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (3) Kic
Data o prokluzu