Světově nejobsáhlejší databáze materiálů
Nalezení materiálů a údajů o vlastnostech kliknutím na tlačítko
Registrací do Total Materia Zkušební verze ZDARMA je možné vyhledávat a prohlížet si údaje o vlastnostech 450 000 slitin stejně tak jako nalézt a srovnat podobné materiály z 69 zemí / norem v jedinečných, mezinárodních Total Materia tabulkách vzájemných odkazů.

Přihlašte se pro VOLNÝ přístup do Total Materia již dnes
Klikněte na Demo políčko naproti nebo na odkazu vlastností materiálů, viz. níže pro nalezení informací o vlastnostech materiálů, které hledáte v Total Materia databázi a podívejte se, co všechno můžete nalézt v přídavných přístupech do Zkušební verze.Materiálové označení: 4140
Norma / Země: USA / AISI
Skupina materiálů Kov / železné materiály / Carbon and alloy steels

Podskupina

#PodskupinaDetaily
1 SAE AMS 6349E (2017)
Ocelové tyče normalizované 0.95Cr - 0.20Mo (0,38 na 0,43C) (SAE 4140)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (4) mez pevnosti; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
2 SAE AMS 6381K (2022)
Ocel, mechanické potrubí 0.95Cr - 0.20Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4140)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (4) tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
3 SAE AMS 6382R (2018)
Ocel, tyče, výkovky a kruhy 0.95Cr - 0.20Mo (0, 38 - 0,43 C) (SAE 4140) žíhaný
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (12) Al; C; Cr; Cu; Mn; Mo; Nb; Ni; P; S; Si; V
Mechanické vlastnosti (4) mez pevnosti; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
4 SAE AMS 6390D (1989)
Ocelové trubky, mechanické 0.95Cr - 0.20Mo (0.38 - 0.43C)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (2) tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
5 SAE AMS 6395J (2020)
Ocelové plechy, pásy a deska 0.95Cr - 0.20Mo (0,38- 0,43C) (SAE 4140)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (12) Al; C; Cr; Cu; Mn; Mo; Nb; Ni; P; S; Si; V
Mechanické vlastnosti (5) mez pevnosti; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (25)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
6 SAE AMS 6529E (2022)
Ocelové tyče 0.95Cr - 0.20Mo (0,38 - 0,43 C) normalizované speciální letadlová kvalita čistoty (SAE 4130)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (1)
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (25)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
7 SAE AMS H 6875B (2010)
Tepelné zpracování ocelových drsných materiálů
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení
Mechanické vlastnosti (6) mez pevnosti
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (25)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
8 SAE AMS-S-5626A (1998)
Ocel: Chrom molybden (4140) tyče, pruty a výkovky skladem (pro letecké aplikace)
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (2) tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
9 SAE J 404 (2009)
Chemické složení SAE legovaných ocelí
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (10) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; Pb; S; Si
Mechanické vlastnosti (14) mez pevnosti; srážka; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (25)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
10 SAE J 412 (1995)
Obecné vlastnosti a tepelné zpracování ocelí
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti *
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (25)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
11 SAE J 935 (1981)
Vysokopevnostní uhlíkové a legované tlakově tažené oceli
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (10) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; Pb; S; Si
Mechanické vlastnosti (15) mez kluzu; mez pevnosti; tažnost; tvrdost; zmenšení plochy
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
12 SAE J1397 (1992)
Mechanické vlastnosti a obrobitelnosti ocelové tyče
Tabulka vzájemných odkazů (931) další zdroje; identické; implicitní; oficiální; složení 100%
Složení (9) C; Cr; Cu; Mn; Mo; Ni; P; S; Si
Mechanické vlastnosti (11) srážka; tvrdost
Fyzikální vlastnosti (11) hustota; měrný elektrický odpor; modul pružnosti; poissonova konstanta; střední koeficient tepelné roztažnosti; tepelná vodivost
Tepelné zpracování (24)
CCT; CCT modifikovaný; heat treatment sequence; popouštění tvrdost; popuštění; prokalitelnost; TTT; tvrdost
Metalografie (27)
Obrobitelnost (1) obrobitelnost
Koroze
Povlaky
Dimenze
Přímí dodavatelé (44)
Alternativní dodavatelé
Pracovní diagramy (3)
tension
Tvárnost (1)
Údaje o únavě (12) cyklická mez skluzu σy’; exponent cyklického napětí, n'; exponent únavové pevnosti b; exponent únavové tažnosti c; koeficient cyklické pevnosti k'; koeficient cyklické pevnosti εf'; koeficient únavové pevnosti σf'; síla únavy
Lomová mechanika (7) Kic
Data o prokluzu *
* Žádná původní data nejsou přítomny. Odhady jsou k dispozici.