ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
ค้นหาข้อมูลวัสดุและคุณสมบัติเพียงแค่คลิก
สำหรับลงทะเบียน Total Materia ทดลองใช้ฟรีสามารถค้นหา และดูข้อมูลคุณสมบัติของโลหะผสมกว่า 380,000 รายการ รวมทั้งค้นหาและเปรียบเทียบกับวัสดุจากประเทศ/มาตรฐาน ถึง 69 ประเทศ/มาตรฐาน และส่วนที่พิเศษ Total Materia มีตารางตัวอ้างอิงโยง

สมัคร Total Materia ฟรีวันนี้
คลิก ในกล่องสาธิตฟรีตรงข้าม หรือบนวัสดุที่คุณกำลังค้นหาในฐานข้อมูล Total Materia และดูอะไรที่คุณสามารถพบเพิ่มเติมได้อีกชื่อวัสดุ: SCM 440 H
มาตรฐาน:  KS
ประเทศ:  Korea

กลุ่มย่อย:

#กลุ่มย่อย:รายละเอียด
1 D 3754 (1980)
Structural steels with specified hardenability bands
* ไม่พบข้อมูลพื้นฐาน คุณสามารถใช้การประมาณการได้