2018 February

به روز رسانی
 • ارتقاهای تکمیل شده در فوریه
 • کربن استیل ها و فولادهای کم آلیاژ ASME BPVC II 2017 اضافه شد
 • ادامه آپدیت ASME BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • استاندارد ISO برای فولادهای با قابلیت شکل دهی بهبود یافته به روز رسانی شد
 • کلاسه بندی UNS بر اساس ویرایش 2017 اضافه شد
 • متریال های به روز شده AFCEN RCC-M دارای کاربرد انرژی های ویژه آپدیت شد
 • دیاگرام های تنش-کرنش برای فلزات و پلیمرها اضافه شد.
 • اطلاعات خستگی جدید برای متریال های فلزی زینتر شده
 • دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای فلزات روسی
 • اطلاعات خزش و دیاگرام های تنش کرنش ایزوکرون برای پلیمرها
 • متریال های پرینت سه بعدی و خواص آنها برای پلیمرها و سرامیک ها
 • خواص متریال های دارای کاربرد چسبندگی از استاندارد EN
مقالات جدید

2018 January

به روز رسانی
 • استاندارد جدید NB/T برای فولادهای کربنی و فولادهای کم آلیاژ دارای کاربرد نیروگاهی
 • ادامه آپدیت ASME بخش های BPVC II 2017 برای آلیاژهای غیر آهنی
 • آپدیت استاندارد EN میله های استیل برای اکستروژن سرد و سرزنی
 • آپدیت متریال های آهنی و غیر آهنی ASTM
 • متریال های سه بعدی جدید و اطلاعات خواص برای پلیمرها و سرامیک ها
 • چسب های اختصاصی سازندگان و استاندارد MIL اضافه شد
مقالات جدید

Contact us to see more archived news at
custservice@keytometals.com