ฐานข้อมูลวัสดุที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก
พบกับฐานข้อมูลโลหะที่ใหญ่ที่สุด
นอกจากจะเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติโลหะและแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกซึ่งมีมากกว่า 10,000,000 รายการ และมีข้อมูลโลหะผสมมากกว่า 350,000 รายการ ทั้งนี้ Total Materia ยังส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

สามารถเข้าถึงโลหะผสมกว่า 450,000 พร้อมทั้งคุณสมบัติของโลหะผสม
Total Materia คือแหล่งรวมวัสดุโลหะที่ใหญ่ที่สุดและพร้อมใช้งานเพียงการคลิกเพียงครั้งเดียว ค้นหาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งแหล่งข้อมูลของความเค้น ความเครียด และข้อมูลคุณสมบัติวัฏจักรสำหรับการคำนวณ CAE


กลับ

มาตรฐาน India / IS
ประเภทวัสดุ Low carbon steels, low alloyed
วัสดุ:
วัสดุ
07Cr4Mo6ดูวัสดุ 07Cr4Mo6
07Cr90Mo55ดูวัสดุ 07Cr90Mo55
10C4ดูวัสดุ 10C4
10C8S10ดูวัสดุ 10C8S10
10Cr20Mo6ดูวัสดุ 10Cr20Mo6
10Cr2Mo1ดูวัสดุ 10Cr2Mo1
10Cr5Mo55ดูวัสดุ 10Cr5Mo55
10Mo55ดูวัสดุ 10Mo55
10Mo6ดูวัสดุ 10Mo6
10Mo6Hดูวัสดุ 10Mo6H
10Ni14ดูวัสดุ 10Ni14
10S11ดูวัสดุ 10S11
10T4ดูวัสดุ 10T4
11C10S25ดูวัสดุ 11C10S25
11C15ดูวัสดุ 11C15
11CrNi6ดูวัสดุ 11CrNi6
11Mn2ดูวัสดุ 11Mn2
12C5ดูวัสดุ 12C5
12C7Hดูวัสดุ 12C7H
12C8S12ดูวัสดุ 12C8S12
12Cr13Hดูวัสดุ 12Cr13H
12Cr2Mo5V2Hดูวัสดุ 12Cr2Mo5V2H
12Cr4Mo5Hดูวัสดุ 12Cr4Mo5H
12Cr4Mo6ดูวัสดุ 12Cr4Mo6
12Cr9Mo10ดูวัสดุ 12Cr9Mo10
12Cr9Mo10Hดูวัสดุ 12Cr9Mo10H
12MoCr910Hดูวัสดุ 12MoCr910H
13C10S25ดูวัสดุ 13C10S25
13Ni13Cr3ดูวัสดุ 13Ni13Cr3
13Ni14Cr3ดูวัสดุ 13Ni14Cr3
13Ni3Cr80ดูวัสดุ 13Ni3Cr80
13S25ดูวัสดุ 13S25
14C14S14ดูวัสดุ 14C14S14
14C6ดูวัสดุ 14C6
14Cr2Mo6V3ดูวัสดุ 14Cr2Mo6V3
14Cr45Mo60V27ดูวัสดุ 14Cr45Mo60V27
14Cr6Ni6ดูวัสดุ 14Cr6Ni6
14CrNi6ดูวัสดุ 14CrNi6
14Mn1S14ดูวัสดุ 14Mn1S14
14Mn4ดูวัสดุ 14Mn4
15C4ดูวัสดุ 15C4
15C4BTดูวัสดุ 15C4BT
15C8ดูวัสดุ 15C8
15Cr13Mo6ดูวัสดุ 15Cr13Mo6
15Cr1Mo6ดูวัสดุ 15Cr1Mo6
15Cr3ดูวัสดุ 15Cr3
15Cr3Mo55ดูวัสดุ 15Cr3Mo55
15Cr4ดูวัสดุ 15Cr4
15Cr4Mo3ดูวัสดุ 15Cr4Mo3
15Cr4Mo6ดูวัสดุ 15Cr4Mo6
15Cr65ดูวัสดุ 15Cr65
15Cr6Ni6ดูวัสดุ 15Cr6Ni6
15Cr90Mo55ดูวัสดุ 15Cr90Mo55
15Mn5ดูวัสดุ 15Mn5
15Mo6Hดูวัสดุ 15Mo6H
15Ni13Cr3Mo2ดูวัสดุ 15Ni13Cr3Mo2
15Ni16Cr5ดูวัสดุ 15Ni16Cr5
15Ni2Cr1Mo15ดูวัสดุ 15Ni2Cr1Mo15
15Ni4Cr1ดูวัสดุ 15Ni4Cr1
15Ni5Cr4Mo1ดูวัสดุ 15Ni5Cr4Mo1
15Ni5Cr5ดูวัสดุ 15Ni5Cr5
15Ni7Cr4Mo2ดูวัสดุ 15Ni7Cr4Mo2
15NiCr1Mo12ดูวัสดุ 15NiCr1Mo12
16Mn5Cr4ดูวัสดุ 16Mn5Cr4
16Mo3Hดูวัสดุ 16Mo3H
16Ni1Cr80ดูวัสดุ 16Ni1Cr80
16Ni3Cr2ดูวัสดุ 16Ni3Cr2
16Ni4Cr3ดูวัสดุ 16Ni4Cr3
16Ni6Cr7Mo3ดูวัสดุ 16Ni6Cr7Mo3
16Ni80Cr60ดูวัสดุ 16Ni80Cr60
16Ni8Cr6Mo2ดูวัสดุ 16Ni8Cr6Mo2
16NiCr2Mo20ดูวัสดุ 16NiCr2Mo20
17C5ดูวัสดุ 17C5
17Mn1Cr95ดูวัสดุ 17Mn1Cr95
17Mn5Cr4ดูวัสดุ 17Mn5Cr4
18C10BTดูวัสดุ 18C10BT
18C10Hดูวัสดุ 18C10H
18Cr3ดูวัสดุ 18Cr3
20C15ดูวัสดุ 20C15
20C6ดูวัสดุ 20C6
20C8ดูวัสดุ 20C8
20Cr2Mo6ดูวัสดุ 20Cr2Mo6
20Cr2MoVHดูวัสดุ 20Cr2MoVH
20Cr5Mo10V8TiBดูวัสดุ 20Cr5Mo10V8TiB
20CrMoVTiBHดูวัสดุ 20CrMoVTiBH
20Mn2ดูวัสดุ 20Mn2
20Mn5Cr5ดูวัสดุ 20Mn5Cr5
20MnCr1ดูวัสดุ 20MnCr1
20MnCr5ดูวัสดุ 20MnCr5
20Mo55ดูวัสดุ 20Mo55
20Mo5Hดูวัสดุ 20Mo5H
20Mo6ดูวัสดุ 20Mo6
20Ni2Cr2Mo2ดูวัสดุ 20Ni2Cr2Mo2
20Ni2Mo25ดูวัสดุ 20Ni2Mo25
20Ni55Cr50Mo20ดูวัสดุ 20Ni55Cr50Mo20
20Ni7Cr2Mo2ดูวัสดุ 20Ni7Cr2Mo2
20Ni7CrMo2ดูวัสดุ 20Ni7CrMo2
20Ni7Mo2ดูวัสดุ 20Ni7Mo2
20NiCr2Mo2ดูวัสดุ 20NiCr2Mo2
20NiCrMo2ดูวัสดุ 20NiCrMo2
21C10BTดูวัสดุ 21C10BT
21Cr1Mo28ดูวัสดุ 21Cr1Mo28
21Cr4Mo2ดูวัสดุ 21Cr4Mo2
21Cr5Mo7V3ดูวัสดุ 21Cr5Mo7V3
21CrMoVHดูวัสดุ 21CrMoVH
22Mn5Ni3Mo2ดูวัสดุ 22Mn5Ni3Mo2
24Cr4Mo3ดูวัสดุ 24Cr4Mo3
25C12S14ดูวัสดุ 25C12S14
25C4ดูวัสดุ 25C4
25C8ดูวัสดุ 25C8
25Cr13Mo6ดูวัสดุ 25Cr13Mo6
25Cr2MoVHดูวัสดุ 25Cr2MoVH
25Cr3Mo55ดูวัสดุ 25Cr3Mo55
25Mn1S14ดูวัสดุ 25Mn1S14
26C10BTดูวัสดุ 26C10BT
26Cr4Mo2ดูวัสดุ 26Cr4Mo2
26Mo1ดูวัสดุ 26Mo1
27C12ดูวัสดุ 27C12
27C15ดูวัสดุ 27C15
27Mn2ดูวัสดุ 27Mn2
28C6ดูวัสดุ 28C6
28Cr6Ni3Mo3ดูวัสดุ 28Cr6Ni3Mo3
2C2ดูวัสดุ 2C2
2CMnCr1ดูวัสดุ 2CMnCr1
30C12S16ดูวัสดุ 30C12S16
30C8ดูวัสดุ 30C8
30Mn5Mo2ดูวัสดุ 30Mn5Mo2
30Mn5Mo2S16ดูวัสดุ 30Mn5Mo2S16
30Ni13Cr5ดูวัสดุ 30Ni13Cr5
30Ni16Cr5ดูวัสดุ 30Ni16Cr5
30Ni4Cr1ดูวัสดุ 30Ni4Cr1
31Ni10Cr3Mo6ดูวัสดุ 31Ni10Cr3Mo6
4C2ดูวัสดุ 4C2
5C4ดูวัสดุ 5C4
7C4ดูวัสดุ 7C4
AS-1ดูวัสดุ AS-1
AS-1 Siดูวัสดุ AS-1 Si
AS-2ดูวัสดุ AS-2
AS-2 Moดูวัสดุ AS-2 Mo
AS-2 Niดูวัสดุ AS-2 Ni
AS-2 Siดูวัสดุ AS-2 Si
AS-3ดูวัสดุ AS-3
AS-3 Moดูวัสดุ AS-3 Mo
AS-3 Mo Niดูวัสดุ AS-3 Mo Ni
AS-4ดูวัสดุ AS-4
AS-4 Moดูวัสดุ AS-4 Mo
C04ดูวัสดุ C04
C05ดูวัสดุ C05
C07ดูวัสดุ C07
C10ดูวัสดุ C10
C14ดูวัสดุ C14
C15ดูวัสดุ C15
C15 Grade Aดูวัสดุ C15 Grade A
C15 Grade Bดูวัสดุ C15 Grade B
C15 Grade Cดูวัสดุ C15 Grade C
C15HMnดูวัสดุ C15HMn
C15HMn Grade Aดูวัสดุ C15HMn Grade A
C15HMn Grade Bดูวัสดุ C15HMn Grade B
C15HMn Grade Cดูวัสดุ C15HMn Grade C
C15MMnดูวัสดุ C15MMn
C15MMn Grade Aดูวัสดุ C15MMn Grade A
C15MMn Grade Bดูวัสดุ C15MMn Grade B
C15MMn Grade Cดูวัสดุ C15MMn Grade C
C15Mn75ดูวัสดุ C15Mn75
C18 Grade Aดูวัสดุ C18 Grade A
C18 Grade Bดูวัสดุ C18 Grade B
C18 Grade Cดูวัสดุ C18 Grade C
C18HMn Grade Aดูวัสดุ C18HMn Grade A
C18HMn Grade Bดูวัสดุ C18HMn Grade B
C18HMn Grade Cดูวัสดุ C18HMn Grade C
C18MMn Grade Aดูวัสดุ C18MMn Grade A
C18MMn Grade Bดูวัสดุ C18MMn Grade B
C18MMn Grade Cดูวัสดุ C18MMn Grade C
C20ดูวัสดุ C20
C20 Grade Aดูวัสดุ C20 Grade A
C20 Grade Bดูวัสดุ C20 Grade B
C20 Grade Cดูวัสดุ C20 Grade C
C20HMnดูวัสดุ C20HMn
C20HMn Grade Aดูวัสดุ C20HMn Grade A
C20HMn Grade Bดูวัสดุ C20HMn Grade B
C20HMn Grade Cดูวัสดุ C20HMn Grade C
C20MMnดูวัสดุ C20MMn
C20MMn Grade Aดูวัสดุ C20MMn Grade A
C20MMn Grade Bดูวัสดุ C20MMn Grade B
C20MMn Grade Cดูวัสดุ C20MMn Grade C
C25ดูวัสดุ C25
C25Mn75ดูวัสดุ C25Mn75
C30ดูวัสดุ C30
C8ดูวัสดุ C8
C8HMnดูวัสดุ C8HMn
C8MMnดูวัสดุ C8MMn
CDS 15Cr4Mo5ดูวัสดุ CDS 15Cr4Mo5
CDS 15Cr9Mo10ดูวัสดุ CDS 15Cr9Mo10
CDS 160ดูวัสดุ CDS 160
CDS 210ดูวัสดุ CDS 210
CDS 240ดูวัสดุ CDS 240
CDS 310ดูวัสดุ CDS 310
CDS 320ดูวัสดุ CDS 320
CDS 360ดูวัสดุ CDS 360
CDS 370ดูวัสดุ CDS 370
CDS 430ดูวัสดุ CDS 430
CDS 440ดูวัสดุ CDS 440
CDS 540ดูวัสดุ CDS 540
CDS-1ดูวัสดุ CDS-1
CDS-2ดูวัสดุ CDS-2
CDS-6ดูวัสดุ CDS-6
CDS-7ดูวัสดุ CDS-7
CDS-9ดูวัสดุ CDS-9
CEW 160ดูวัสดุ CEW 160
CEW 210ดูวัสดุ CEW 210
CEW 240ดูวัสดุ CEW 240
CEW 320ดูวัสดุ CEW 320
CEW 370ดูวัสดุ CEW 370
CEW 430ดูวัสดุ CEW 430
CEW C1ดูวัสดุ CEW C1
CEW C2ดูวัสดุ CEW C2
CEW C3ดูวัสดุ CEW C3
CEW Grade 310ดูวัสดุ CEW Grade 310
CEW Grade 360ดูวัสดุ CEW Grade 360
CEW Grade 440ดูวัสดุ CEW Grade 440
CEW Grade 460ดูวัสดุ CEW Grade 460
CEW Grade 500ดูวัสดุ CEW Grade 500
CEW Grade 560ดูวัสดุ CEW Grade 560
CEW Grade 620ดูวัสดุ CEW Grade 620
CEW-1ดูวัสดุ CEW-1
CEW-2ดูวัสดุ CEW-2
CEW-3ดูวัสดุ CEW-3
CFS Grade 310ดูวัสดุ CFS Grade 310
CFS Grade 360ดูวัสดุ CFS Grade 360
CFS Grade 440ดูวัสดุ CFS Grade 440
CFS Grade 460ดูวัสดุ CFS Grade 460
CFS Grade 500ดูวัสดุ CFS Grade 500
CFS Grade 560ดูวัสดุ CFS Grade 560
CFS Grade 620ดูวัสดุ CFS Grade 620
Class 1ดูวัสดุ Class 1
Class 1Aดูวัสดุ Class 1A
Class 2ดูวัสดุ Class 2
Class 2Aดูวัสดุ Class 2A
Class 3ดูวัสดุ Class 3
Class S1-50ดูวัสดุ Class S1-50
Class S2-50ดูวัสดุ Class S2-50
Class S3-50ดูวัสดุ Class S3-50
Class S4-50ดูวัสดุ Class S4-50
Class S5-50ดูวัสดุ Class S5-50
CS 1030ดูวัสดุ CS 1030
CS 1230ดูวัสดุ CS 1230
CS 640ดูวัสดุ CS 640
CS 700ดูวัสดุ CS 700
CS 840ดูวัสดุ CS 840
CuAlดูวัสดุ CuAl
CuSn 1ดูวัสดุ CuSn 1
CuSn 2ดูวัสดุ CuSn 2
E CuAl-Aดูวัสดุ E CuAl-A
E CuAl-Bดูวัสดุ E CuAl-B
E CuAl-Cดูวัสดุ E CuAl-C
E CuSn-Aดูวัสดุ E CuSn-A
E41 B-B6ดูวัสดุ E41 B-B6
E41 R-B6ดูวัสดุ E41 R-B6
E49 B-A1ดูวัสดุ E49 B-A1
E49 C-A1ดูวัสดุ E49 C-A1
E49 O-A1ดูวัสดุ E49 O-A1
E49 R-A1ดูวัสดุ E49 R-A1
E55 B-B1ดูวัสดุ E55 B-B1
E55 B-B2ดูวัสดุ E55 B-B2
E55 B-B2Lดูวัสดุ E55 B-B2L
E55 B-B4ดูวัสดุ E55 B-B4
E55 B-B4Lดูวัสดุ E55 B-B4L
E55 B-B5ดูวัสดุ E55 B-B5
E55 B-B5Lดูวัสดุ E55 B-B5L
E55 B-C1ดูวัสดุ E55 B-C1
E55 B-C2ดูวัสดุ E55 B-C2
E55 B-C3ดูวัสดุ E55 B-C3
E55 R-B1ดูวัสดุ E55 R-B1
E55 R-B2ดูวัสดุ E55 R-B2
E55 R-B2Lดูวัสดุ E55 R-B2L
E63 B-B3ดูวัสดุ E63 B-B3
E63 B-B3Lดูวัสดุ E63 B-B3L
E63 B-D1ดูวัสดุ E63 B-D1
E63 B-M1ดูวัสดุ E63 B-M1
E63 R-B3ดูวัสดุ E63 R-B3
E63 R-B3Lดูวัสดุ E63 R-B3L
E68 B-M2ดูวัสดุ E68 B-M2
E76 B-M3ดูวัสดุ E76 B-M3
E83 B-M4ดูวัสดุ E83 B-M4
ELS-2 Moดูวัสดุ ELS-2 Mo
ELS-2 Mo Crดูวัสดุ ELS-2 Mo Cr
ELS-4ดูวัสดุ ELS-4
ELS-4 Moดูวัสดุ ELS-4 Mo
ERW 160ดูวัสดุ ERW 160
ERW 210ดูวัสดุ ERW 210
ERW 240ดูวัสดุ ERW 240
ERW 310ดูวัสดุ ERW 310
ERW 320ดูวัสดุ ERW 320
ERW C1ดูวัสดุ ERW C1
ERW C2ดูวัสดุ ERW C2
ERW C3ดูวัสดุ ERW C3
ERW Fe330ดูวัสดุ ERW Fe330
ERW Fe410ดูวัสดุ ERW Fe410
ERW Fe450ดูวัสดุ ERW Fe450
ERW Grade 360ดูวัสดุ ERW Grade 360
ERW Grade 440ดูวัสดุ ERW Grade 440
ERW Grade 460ดูวัสดุ ERW Grade 460
ERW Grade 500ดูวัสดุ ERW Grade 500
ERW Grade 560ดูวัสดุ ERW Grade 560
ERW Grade 620ดูวัสดุ ERW Grade 620
ERW-1ดูวัสดุ ERW-1
ERW-2ดูวัสดุ ERW-2
ES-2ดูวัสดุ ES-2
ES-2 Siดูวัสดุ ES-2 Si
ES-3ดูวัสดุ ES-3
ES-3 Moดูวัสดุ ES-3 Mo
ES-3 Mo Niดูวัสดุ ES-3 Mo Ni
ES-4ดูวัสดุ ES-4
ES-4 Moดูวัสดุ ES-4 Mo
EWNRดูวัสดุ EWNR
EWRดูวัสดุ EWR
EX B-G1ดูวัสดุ EX B-G1
EX C-G1ดูวัสดุ EX C-G1
EX O-G1ดูวัสดุ EX O-G1
EX R-G1ดูวัสดุ EX R-G1
Fe 290ดูวัสดุ Fe 290
Fe 330ดูวัสดุ Fe 330
Fe 360ดูวัสดุ Fe 360
Fe 370ดูวัสดุ Fe 370
Fe 400ดูวัสดุ Fe 400
Fe 410ดูวัสดุ Fe 410
Fe 410 WAดูวัสดุ Fe 410 WA
Fe 410 WBดูวัสดุ Fe 410 WB
Fe 410 WCดูวัสดุ Fe 410 WC
Fe 410Cu WAดูวัสดุ Fe 410Cu WA
Fe 410Cu WBดูวัสดุ Fe 410Cu WB
Fe 410Cu WCดูวัสดุ Fe 410Cu WC
Fe 490ดูวัสดุ Fe 490
Fe 510ดูวัสดุ Fe 510
Fe 540ดูวัสดุ Fe 540
Fe 570ดูวัสดุ Fe 570
Fe410Hดูวัสดุ Fe410H
Fe440ดูวัสดุ Fe440
Fe440Bดูวัสดุ Fe440B
Fe490Bดูวัสดุ Fe490B
Fe540Bดูวัสดุ Fe540B
Fe570Bดูวัสดุ Fe570B
Fe590ดูวัสดุ Fe590
Fe590Bดูวัสดุ Fe590B
FeC 2ดูวัสดุ FeC 2
FR-Fe 410ดูวัสดุ FR-Fe 410
FR-Fe 490ดูวัสดุ FR-Fe 490
Grade 1 Class Aดูวัสดุ Grade 1 Class A
Grade 1 Class Bดูวัสดุ Grade 1 Class B
Grade 1 Class Cดูวัสดุ Grade 1 Class C
Grade 10 Class Aดูวัสดุ Grade 10 Class A
Grade 10 Class Bดูวัสดุ Grade 10 Class B
Grade 10Nดูวัสดุ Grade 10N
Grade 12Qดูวัสดุ Grade 12Q
Grade 13Qดูวัสดุ Grade 13Q
Grade 14Qดูวัสดุ Grade 14Q
Grade 15Qดูวัสดุ Grade 15Q
Grade 16Qดูวัสดุ Grade 16Q
Grade 17Qดูวัสดุ Grade 17Q
Grade 2 Class Aดูวัสดุ Grade 2 Class A
Grade 2 Class Bดูวัสดุ Grade 2 Class B
Grade 2 Class Cดูวัสดุ Grade 2 Class C
Grade 200-400Nดูวัสดุ Grade 200-400N
Grade 200-400Wดูวัสดุ Grade 200-400W
Grade 20Qดูวัสดุ Grade 20Q
Grade 22Qดูวัสดุ Grade 22Q
Grade 230-450Nดูวัสดุ Grade 230-450N
Grade 230-450Wดูวัสดุ Grade 230-450W
Grade 260Yดูวัสดุ Grade 260Y
Grade 280-520Nดูวัสดุ Grade 280-520N
Grade 280-520Wดูวัสดุ Grade 280-520W
Grade 2Qดูวัสดุ Grade 2Q
Grade 300Yดูวัสดุ Grade 300Y
Grade 340-570Nดูวัสดุ Grade 340-570N
Grade 340-570Wดูวัสดุ Grade 340-570W
Grade 340Yดูวัสดุ Grade 340Y
Grade 380Yดูวัสดุ Grade 380Y
Grade 4 Class Aดูวัสดุ Grade 4 Class A
Grade 4 Class Bดูวัสดุ Grade 4 Class B
Grade 4 Class Cดูวัสดุ Grade 4 Class C
Grade 4 Class Dดูวัสดุ Grade 4 Class D
Grade 4 Class Eดูวัสดุ Grade 4 Class E
Grade 420Yดูวัสดุ Grade 420Y
Grade 490Yดูวัสดุ Grade 490Y
Grade 550Yดูวัสดุ Grade 550Y
Grade 6Nดูวัสดุ Grade 6N
Grade 7 Class Aดูวัสดุ Grade 7 Class A
Grade 7Nดูวัสดุ Grade 7N
Grade 8 Class Aดูวัสดุ Grade 8 Class A
Grade 8 Class Bดูวัสดุ Grade 8 Class B
Grade 8 Class Cดูวัสดุ Grade 8 Class C
Grade 8Qดูวัสดุ Grade 8Q
Grade 9 Class Aดูวัสดุ Grade 9 Class A
Grade 9 Class Bดูวัสดุ Grade 9 Class B
Grade 9 Class Cดูวัสดุ Grade 9 Class C
Grade 9 Class Dดูวัสดุ Grade 9 Class D
Grade 9Qดูวัสดุ Grade 9Q
Grade hardดูวัสดุ Grade hard
Grade I Aดูวัสดุ Grade I A
Grade I Bดูวัสดุ Grade I B
Grade II Aดูวัสดุ Grade II A
Grade II Bดูวัสดุ Grade II B
Grade IIIดูวัสดุ Grade III
Grade mediumดูวัสดุ Grade medium
Grade softดูวัสดุ Grade soft
Grade St 37 BRดูวัสดุ Grade St 37 BR
Grade St 42 BRดูวัสดุ Grade St 42 BR
Grade T11ดูวัสดุ Grade T11
Grade T12ดูวัสดุ Grade T12
Grade T17ดูวัสดุ Grade T17
Grade T2ดูวัสดุ Grade T2
Grade T21ดูวัสดุ Grade T21
Grade T22ดูวัสดุ Grade T22
Grade T3bดูวัสดุ Grade T3b
Grade T5ดูวัสดุ Grade T5
Grade T5bดูวัสดุ Grade T5b
Grade T5cดูวัสดุ Grade T5c
HFIW 160ดูวัสดุ HFIW 160
HFIW 210ดูวัสดุ HFIW 210
HFIW 240ดูวัสดุ HFIW 240
HFIW 310ดูวัสดุ HFIW 310
HFIW-1ดูวัสดุ HFIW-1
HFIW-2ดูวัสดุ HFIW-2
HFS 15Cr4Mo5ดูวัสดุ HFS 15Cr4Mo5
HFS 15Cr9Mo10ดูวัสดุ HFS 15Cr9Mo10
HFS 160ดูวัสดุ HFS 160
HFS 210ดูวัสดุ HFS 210
HFS 240ดูวัสดุ HFS 240
HFS 310ดูวัสดุ HFS 310
HFS 320ดูวัสดุ HFS 320
HFS Grade 360ดูวัสดุ HFS Grade 360
HFS Grade 440ดูวัสดุ HFS Grade 440
HFS Grade 460ดูวัสดุ HFS Grade 460
HFS Grade 500ดูวัสดุ HFS Grade 500
HFS Grade 560ดูวัสดุ HFS Grade 560
HFS Grade 620ดูวัสดุ HFS Grade 620
IS 10343 Grade 1Aดูวัสดุ IS 10343 Grade 1A
IS 10343 Grade 2Aดูวัสดุ IS 10343 Grade 2A
IS 10748 Grade 1ดูวัสดุ IS 10748 Grade 1
IS 10748 Grade 2ดูวัสดุ IS 10748 Grade 2
IS 10748 Grade 3ดูวัสดุ IS 10748 Grade 3
IS 10748 Grade 4ดูวัสดุ IS 10748 Grade 4
IS 10748 Grade 5ดูวัสดุ IS 10748 Grade 5
IS 1079 Grade Dดูวัสดุ IS 1079 Grade D
IS 1079 Grade DDดูวัสดุ IS 1079 Grade DD
IS 1079 Grade EDDดูวัสดุ IS 1079 Grade EDD
IS 1079 Grade Oดูวัสดุ IS 1079 Grade O
IS 10794ดูวัสดุ IS 10794
IS 11428 Grade 1ดูวัสดุ IS 11428 Grade 1
IS 11428 Grade 2ดูวัสดุ IS 11428 Grade 2
IS 1148 Grade 410ดูวัสดุ IS 1148 Grade 410
IS 1149ดูวัสดุ IS 1149
IS 11513 Grade Dดูวัสดุ IS 11513 Grade D
IS 11513 Grade DDดูวัสดุ IS 11513 Grade DD
IS 11513 Grade EDDดูวัสดุ IS 11513 Grade EDD
IS 11513 Grade Oดูวัสดุ IS 11513 Grade O
IS 11714ดูวัสดุ IS 11714
IS 12146 Grade IIIดูวัสดุ IS 12146 Grade III
IS 12367 Fe 310ดูวัสดุ IS 12367 Fe 310
IS 12367 Fe 380ดูวัสดุ IS 12367 Fe 380
IS 12367 Fe 470ดูวัสดุ IS 12367 Fe 470
IS 12367 Fe 540ดูวัสดุ IS 12367 Fe 540
IS 12367 Grade Dดูวัสดุ IS 12367 Grade D
IS 12367 Grade DDดูวัสดุ IS 12367 Grade DD
IS 12367 Grade EDDดูวัสดุ IS 12367 Grade EDD
IS 1239-1ดูวัสดุ IS 1239-1
IS 14650ดูวัสดุ IS 14650
IS 15647 Grade 1ดูวัสดุ IS 15647 Grade 1
IS 15647 Grade 2ดูวัสดุ IS 15647 Grade 2
IS 15647 Grade 3ดูวัสดุ IS 15647 Grade 3
IS 2002 Grade 1ดูวัสดุ IS 2002 Grade 1
IS 2002 Grade 2ดูวัสดุ IS 2002 Grade 2
IS 2002 Grade 3ดูวัสดุ IS 2002 Grade 3
IS 2041 Grade 1ดูวัสดุ IS 2041 Grade 1
IS 2041 Grade 2ดูวัสดุ IS 2041 Grade 2
IS 2041 Grade 3ดูวัสดุ IS 2041 Grade 3
IS 2255ดูวัสดุ IS 2255
IS 2385ดูวัสดุ IS 2385
IS 2708 Grade 1ดูวัสดุ IS 2708 Grade 1
IS 2708 Grade 2ดูวัสดุ IS 2708 Grade 2
IS 2708 Grade 3ดูวัสดุ IS 2708 Grade 3
IS 280 Grade 1ดูวัสดุ IS 280 Grade 1
IS 280 Grade 10ดูวัสดุ IS 280 Grade 10
IS 280 Grade 10Mดูวัสดุ IS 280 Grade 10M
IS 280 Grade 2ดูวัสดุ IS 280 Grade 2
IS 280 Grade 3ดูวัสดุ IS 280 Grade 3
IS 280 Grade 4ดูวัสดุ IS 280 Grade 4
IS 280 Grade 4Mดูวัสดุ IS 280 Grade 4M
IS 280 Grade 5ดูวัสดุ IS 280 Grade 5
IS 280 Grade 6ดูวัสดุ IS 280 Grade 6
IS 280 Grade 6Mดูวัสดุ IS 280 Grade 6M
IS 280 Grade 7ดูวัสดุ IS 280 Grade 7
IS 280 Grade 7Mดูวัสดุ IS 280 Grade 7M
IS 280 Grade 8ดูวัสดุ IS 280 Grade 8
IS 280 Grade 8Mดูวัสดุ IS 280 Grade 8M
IS 280 Grade 9ดูวัสดุ IS 280 Grade 9
IS 2986 Grade 1ดูวัสดุ IS 2986 Grade 1
IS 2986 Grade 2ดูวัสดุ IS 2986 Grade 2
IS 2986 Grade 3ดูวัสดุ IS 2986 Grade 3
IS 2986 Grade 4ดูวัสดุ IS 2986 Grade 4
IS 2986 Grade 5ดูวัสดุ IS 2986 Grade 5
IS 2986 Grade 6ดูวัสดุ IS 2986 Grade 6
IS 2986 Grade 7ดูวัสดุ IS 2986 Grade 7
IS 3005ดูวัสดุ IS 3005
IS 3038 Grade 1ดูวัสดุ IS 3038 Grade 1
IS 3038 Grade 2ดูวัสดุ IS 3038 Grade 2
IS 3038 Grade 3ดูวัสดุ IS 3038 Grade 3
IS 3038 Grade 4ดูวัสดุ IS 3038 Grade 4
IS 3038 Grade 4Aดูวัสดุ IS 3038 Grade 4A
IS 3038 Grade 5ดูวัสดุ IS 3038 Grade 5
IS 3038 Grade 5Aดูวัสดุ IS 3038 Grade 5A
IS 3038 Grade 6ดูวัสดุ IS 3038 Grade 6
IS 3039 Grade 1ดูวัสดุ IS 3039 Grade 1
IS 3039 Grade 2ดูวัสดุ IS 3039 Grade 2
IS 3039 Grade 3ดูวัสดุ IS 3039 Grade 3
IS 3298ดูวัสดุ IS 3298
IS 3444 Grade 23ดูวัสดุ IS 3444 Grade 23
IS 3975ดูวัสดุ IS 3975
IS 412ดูวัสดุ IS 412
IS 4223ดูวัสดุ IS 4223
IS 4224 Type 1ดูวัสดุ IS 4224 Type 1
IS 4224 Type 2ดูวัสดุ IS 4224 Type 2
IS 4397 Grade DDดูวัสดุ IS 4397 Grade DD
IS 4397 Grade EDDดูวัสดุ IS 4397 Grade EDD
IS 4899 Grade 1ดูวัสดุ IS 4899 Grade 1
IS 4899 Grade 2ดูวัสดุ IS 4899 Grade 2
IS 4899 Grade 3ดูวัสดุ IS 4899 Grade 3
IS 4899 Grade 4ดูวัสดุ IS 4899 Grade 4
IS 4899 Grade 5ดูวัสดุ IS 4899 Grade 5
IS 4899 Grade 6ดูวัสดุ IS 4899 Grade 6
IS 4899 Grade 7ดูวัสดุ IS 4899 Grade 7
IS 4899 Grade 8ดูวัสดุ IS 4899 Grade 8
IS 513 Grade Dดูวัสดุ IS 513 Grade D
IS 513 Grade DDดูวัสดุ IS 513 Grade DD
IS 513 Grade EDDดูวัสดุ IS 513 Grade EDD
IS 513 Grade Oดูวัสดุ IS 513 Grade O
IS 5504ดูวัสดุ IS 5504
IS 5872 Grade 1ดูวัสดุ IS 5872 Grade 1
IS 5872 Grade 2ดูวัสดุ IS 5872 Grade 2
IS 5872 Grade 3ดูวัสดุ IS 5872 Grade 3
IS 6011ดูวัสดุ IS 6011
IS 6240ดูวัสดุ IS 6240
IS 6286 Grade 1ดูวัสดุ IS 6286 Grade 1
IS 6286 Grade 2ดูวัสดุ IS 6286 Grade 2
IS 6286 Grade 3ดูวัสดุ IS 6286 Grade 3
IS 6286 Grade 4ดูวัสดุ IS 6286 Grade 4
IS 7557ดูวัสดุ IS 7557
IS 7887 Grade 1ดูวัสดุ IS 7887 Grade 1
IS 7887 Grade 10ดูวัสดุ IS 7887 Grade 10
IS 7887 Grade 10Mดูวัสดุ IS 7887 Grade 10M
IS 7887 Grade 2ดูวัสดุ IS 7887 Grade 2
IS 7887 Grade 3ดูวัสดุ IS 7887 Grade 3
IS 7887 Grade 4ดูวัสดุ IS 7887 Grade 4
IS 7887 Grade 4Mดูวัสดุ IS 7887 Grade 4M
IS 7887 Grade 5ดูวัสดุ IS 7887 Grade 5
IS 7887 Grade 6ดูวัสดุ IS 7887 Grade 6
IS 7887 Grade 6Mดูวัสดุ IS 7887 Grade 6M
IS 7887 Grade 7ดูวัสดุ IS 7887 Grade 7
IS 7887 Grade 7Mดูวัสดุ IS 7887 Grade 7M
IS 7887 Grade 8ดูวัสดุ IS 7887 Grade 8
IS 7887 Grade 8Mดูวัสดุ IS 7887 Grade 8M
IS 7887 Grade 9ดูวัสดุ IS 7887 Grade 9
IS 8057ดูวัสดุ IS 8057
IS 8119ดูวัสดุ IS 8119
IS 8368ดูวัสดุ IS 8368
IS 8369ดูวัสดุ IS 8369
IS 8370 Grade 1ดูวัสดุ IS 8370 Grade 1
IS 8370 Grade 2ดูวัสดุ IS 8370 Grade 2
IS 8392ดูวัสดุ IS 8392
IS 8563ดูวัสดุ IS 8563
IS 8564ดูวัสดุ IS 8564
IS 8566ดูวัสดุ IS 8566
IS 8917 Grade Aดูวัสดุ IS 8917 Grade A
IS 8952 Grade 1ดูวัสดุ IS 8952 Grade 1
IS 8952 Grade 10ดูวัสดุ IS 8952 Grade 10
IS 8952 Grade 10Mดูวัสดุ IS 8952 Grade 10M
IS 8952 Grade 2ดูวัสดุ IS 8952 Grade 2
IS 8952 Grade 3ดูวัสดุ IS 8952 Grade 3
IS 8952 Grade 4ดูวัสดุ IS 8952 Grade 4
IS 8952 Grade 4Mดูวัสดุ IS 8952 Grade 4M
IS 8952 Grade 5ดูวัสดุ IS 8952 Grade 5
IS 8952 Grade 6ดูวัสดุ IS 8952 Grade 6
IS 8952 Grade 6Mดูวัสดุ IS 8952 Grade 6M
IS 8952 Grade 7ดูวัสดุ IS 8952 Grade 7
IS 8952 Grade 8ดูวัสดุ IS 8952 Grade 8
IS 8952 Grade 8Mดูวัสดุ IS 8952 Grade 8M
IS 8952 Grade 9ดูวัสดุ IS 8952 Grade 9
IS 9467ดูวัสดุ IS 9467
IS 9468ดูวัสดุ IS 9468
IS 9485 Grade Aดูวัสดุ IS 9485 Grade A
IS 9485 Grade Bดูวัสดุ IS 9485 Grade B
IS 9485 Grade Cดูวัสดุ IS 9485 Grade C
IS 9962 Grade 3ดูวัสดุ IS 9962 Grade 3
OAW 160ดูวัสดุ OAW 160
OAW 210ดูวัสดุ OAW 210
OAW 240ดูวัสดุ OAW 240
OAW 310ดูวัสดุ OAW 310
S Fe330ดูวัสดุ S Fe330
S Fe410ดูวัสดุ S Fe410
S Fe450ดูวัสดุ S Fe450
S-FS1ดูวัสดุ S-FS1
S-FS2ดูวัสดุ S-FS2
S-FS3ดูวัสดุ S-FS3
S-FS4ดูวัสดุ S-FS4
S-FS6ดูวัสดุ S-FS6
S-FS7ดูวัสดุ S-FS7
S-FS8ดูวัสดุ S-FS8
S-FS9ดูวัสดุ S-FS9
SAW Fe330ดูวัสดุ SAW Fe330
SAW Fe410ดูวัสดุ SAW Fe410
SAW Fe450ดูวัสดุ SAW Fe450
St 55ดูวัสดุ St 55
St 71ดูวัสดุ St 71
T0 01ดูวัสดุ T0 01
T0 02ดูวัสดุ T0 02
T0 03ดูวัสดุ T0 03
T0 04ดูวัสดุ T0 04
T10ดูวัสดุ T10
T10Cr20Mo8V2ดูวัสดุ T10Cr20Mo8V2
T10Cr5Mo75V23ดูวัสดุ T10Cr5Mo75V23
T15Cr3ดูวัสดุ T15Cr3
T15Cr65ดูวัสดุ T15Cr65
T15Ni5Cr4Moดูวัสดุ T15Ni5Cr4Mo
T15NiCr1Mo12ดูวัสดุ T15NiCr1Mo12
T16Ni3Cr2ดูวัสดุ T16Ni3Cr2
T16Ni80Cr60ดูวัสดุ T16Ni80Cr60
T16Ni8Cr6Mo2ดูวัสดุ T16Ni8Cr6Mo2
T16NiCr2Mo20ดูวัสดุ T16NiCr2Mo20
T30Cr10V4W38ดูวัสดุ T30Cr10V4W38
T30Ni16Cr5ดูวัสดุ T30Ni16Cr5
TAC 11ดูวัสดุ TAC 11
TAC 16ดูวัสดุ TAC 16
WR-Fe 480 Bดูวัสดุ WR-Fe 480 B
WR-Fe 480Aดูวัสดุ WR-Fe 480A
WR-Fe 500ดูวัสดุ WR-Fe 500
WT 160ดูวัสดุ WT 160
WT 210ดูวัสดุ WT 210
WT 240ดูวัสดุ WT 240
WT 310ดูวัสดุ WT 310
YSt 170 Class Iดูวัสดุ YSt 170 Class I
YSt 170 Class IIดูวัสดุ YSt 170 Class II
YSt 210ดูวัสดุ YSt 210
YSt 240ดูวัสดุ YSt 240
YSt 28ดูวัสดุ YSt 28
YSt 290ดูวัสดุ YSt 290
YSt 320ดูวัสดุ YSt 320
YSt 360ดูวัสดุ YSt 360
YSt 379ดูวัสดุ YSt 379
YSt 39ดูวัสดุ YSt 39
YSt 390ดูวัสดุ YSt 390
YSt 410ดูวัสดุ YSt 410
YSt 450ดูวัสดุ YSt 450
YSt 480ดูวัสดุ YSt 480
YSt 517ดูวัสดุ YSt 517
Yst 56ดูวัสดุ Yst 56

The Total Materia database includes more than 450,000 grades from all over the world.  Their chemical compositions, mechanical and physical properties, cross-references, and more are only a click away.  

Finding a grade in the database is very easy and takes seconds. For example, let’s look into the properties of steel grade X5CrNiMo 17 12 2 according to DIN.

Simply use Quick Search at the Subscribers Home page enter the designation and select DIN from the standard list.


After clicking the material from the resulting list, a list of subgroups appears. In Total Materia, the term “subgroups” refers to specifications that define properties of the steel grade; in this case the specification DIN 1654-5 is selected. Note that properties defined according to different specifications may differ significantly.


Composition, cross-references and properties of the steel grade X5CrNiMo 17 12 2 can then be reviewed by clicking appropriate links.  See examples below.